Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

УЛОГА ШАНГАЈСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА САРАДЊУ У ПРОМЕНИ РАВНОТЕЖЕ СНАГА У ЦЕНТРАЛНОЈ АЗИЈИ

Сажетак

Регионална безбедносна динамика у Централној Азији опредељује и међународне односе у целини. То је простор од значаја за националну безбедност Кине, Русије, Индије, Пакистана и Ирана, те је логично што у дугом историјском континуитету западне земље, данас предвођене САД, показују интерес да се позиционирају као кључни чинилац регионалних односа. После распада Совјетског савеза, САД су директно (распоређивањем војних снага) и индиректно (кроз међународне организације) покушавале да намећу решења и тако усмеравају регионалне односе. Међутим, удруживањем потенцијала моћи Кине и Русије, што је институционализовано оснивањем Шангајске организације за сарадњу, од прве деценије ХХI  века постепено је стварана ефикасна равнотежа снага и ограничаван утицај САД. Рад се састоји од пет делова. У уводном делу је објашњен појам Централне Азије и разлози због којих је овај регион значајан за међународне односе. У другом делу се описује како су САД инсталирале свој утицај током деведесетих година ХХ века, а у трећем активности Кине и Русије како би се осигурала равнотежа снага. Четврти део је посвећен илустрацији новог односа снага, а пети представљају закључна разматрања.

кључне речи:

Референце

  • Бушков, В. И., Д. В. Микульский, Анатомия гражданской войны в Таджикистане (этно-социальные процессы и политическая борьба, 1992–1995), Институт этнологии и антропологии РАН: Институт практического востоковедения, Москва, 1996.
  • Дугин, Александар, Геополитика постмодерне, Преводилачка радионица „Росић“ – ИКП „Никола Пашић“, Београд, 2009.
  • Jeremić, Zlatan, „Sinergija spoljne politike i odbrane države“, Međunarodni problemi, LXIX, br. 4/2017, str. 506 – 530.
  • Комиссина, Ирина Н., Аждар А. Куртов, „Шанхайская организация сотрудничества“, у: К. А. Кокарев (ред.), Россия в Азии: проблемы взаимодейства, РИСИ, Москва, 2006, стр. 251-316.
  • Marshall, Tim, Prisioners of Geography, Elliot & Thompson, London, 2016.
  • Николић, Горан В., „Када ће кинеска економија престићи америчку?“, Национални интерес, Х, вол. 19, бр. 1/2014, стр. 101 – 118.
  • Пророковић, Душан, Ера мултиполарности, Службени гласник, Београд, 2018.
  • Staniskis, Јadwiga, Postkomunizm: próba opisu, Wid. słowo/obraz terytoria, Warszawa, 2001.
  • Starr, S. Frederick, Lost Enlightenment: Central Asia’s Golden Age from the Arab Conquest to Tamerlane, Pricenton University Press, Princeton, 2013.
  • Старчак, Максим Владимирович, „Сотрудничество России и США в сфере военного сотрудничества с Кыргызстаном и прогноз на будущее“, Ежегодник Института международных исследований МГИМО, № 1 (7), 2014; стр. 40–52.
  • Старчак, Максим Владимирович, „США vs Россия в попытке сотрудничества с Туркменистаном в сфере безопасности и обороны“, Журнал Центральная Азия и Кавказ, № 2 (62), 2009, стр. 40 – 49.
  • Трифковић, Срђа, „Проблем детериторијализоване стратешке доктрине САД: хегемонистички дискурс против геополитичког реализма“, у: Миломир Степић (ур.), Свет и нове геополитичке парадигме, Институт за политичке студије, Београд, 2017, стр. 189 – 214.
  • Strachota, Krzysztof, Maciej Falkowski, „Dżihad i Nowa Wielka Gra. Paradoksy zagrożenia wojującym islamem w Azji Centralnej“, Ośrodek Studiów Wschodnich, Warszawa, 2010.
  • ШОС, Декларация о создании Шанхайской организации сотрудничества, Шанхайская организация сотрудничества, Шанхай, 2001.
  • ШОС, Хартия ШОС, Шанхайская организация сотрудничества, Шанхай, 2001.
периодика Политика националне безбедности 2/2018 2/2018 УДК: 327::911.3(5-191.2) 79-95