Izaberi jezik:
Tema broja

ČLANCI I STUDIJE

ULOGA ŠANGAJSKE ORGANIZACIJE ZA SARADNJU U PROMENI RAVNOTEŽE SNAGA U CENTRALNOJ AZIJI

Sažetak

Regionalna bezbednosna dinamika u Centralnoj Aziji opredeljuje i međunarodne odnose u celini. To je prostor od značaja za nacionalnu bezbednost Kine, Rusije, Indije, Pakistana i Irana, te je logično što u dugom istorijskom kontinuitetu zapadne zemlje, danas predvođene SAD, pokazuju interes da se pozicioniraju kao ključni činilac regionalnih odnosa. Posle raspada Sovjetskog saveza, SAD su direktno (raspoređivanjem vojnih snaga) i indirektno (kroz međunarodne organizacije) pokušavale da nameću rešenja i tako usmeravaju regionalne odnose. Međutim, udruživanjem potencijala moći Kine i Rusije, što je institucionalizovano osnivanjem Šangajske organizacije za saradnju, od prve decenije HHI  veka postepeno je stvarana efikasna ravnoteža snaga i ograničavan uticaj SAD. Rad se sastoji od pet delova. U uvodnom delu je objašnjen pojam Centralne Azije i razlozi zbog kojih je ovaj region značajan za međunarodne odnose. U drugom delu se opisuje kako su SAD instalirale svoj uticaj tokom devedesetih godina HH veka, a u trećem aktivnosti Kine i Rusije kako bi se osigurala ravnoteža snaga. Četvrti deo je posvećen ilustraciji novog odnosa snaga, a peti predstavljaju zaključna razmatranja.

Ključne reči:

Reference

  • Бушков, В. И., Д. В. Микульский, Анатомия гражданской войны в Таджикистане (этно-социальные процессы и политическая борьба, 1992–1995), Институт этнологии и антропологии РАН: Институт практического востоковедения, Москва, 1996.
  • Дугин, Александар, Геополитика постмодерне, Преводилачка радионица „Росић“ – ИКП „Никола Пашић“, Београд, 2009.
  • Jeremić, Zlatan, „Sinergija spoljne politike i odbrane države“, Međunarodni problemi, LXIX, br. 4/2017, str. 506 – 530.
  • Комиссина, Ирина Н., Аждар А. Куртов, „Шанхайская организация сотрудничества“, у: К. А. Кокарев (ред.), Россия в Азии: проблемы взаимодейства, РИСИ, Москва, 2006, стр. 251-316.
  • Marshall, Tim, Prisioners of Geography, Elliot & Thompson, London, 2016.
  • Николић, Горан В., „Када ће кинеска економија престићи америчку?“, Национални интерес, Х, вол. 19, бр. 1/2014, стр. 101 – 118.
  • Пророковић, Душан, Ера мултиполарности, Службени гласник, Београд, 2018.
  • Staniskis, Јadwiga, Postkomunizm: próba opisu, Wid. słowo/obraz terytoria, Warszawa, 2001.
  • Starr, S. Frederick, Lost Enlightenment: Central Asia’s Golden Age from the Arab Conquest to Tamerlane, Pricenton University Press, Princeton, 2013.
  • Старчак, Максим Владимирович, „Сотрудничество России и США в сфере военного сотрудничества с Кыргызстаном и прогноз на будущее“, Ежегодник Института международных исследований МГИМО, № 1 (7), 2014; стр. 40–52.
  • Старчак, Максим Владимирович, „США vs Россия в попытке сотрудничества с Туркменистаном в сфере безопасности и обороны“, Журнал Центральная Азия и Кавказ, № 2 (62), 2009, стр. 40 – 49.
  • Трифковић, Срђа, „Проблем детериторијализоване стратешке доктрине САД: хегемонистички дискурс против геополитичког реализма“, у: Миломир Степић (ур.), Свет и нове геополитичке парадигме, Институт за политичке студије, Београд, 2017, стр. 189 – 214.
  • Strachota, Krzysztof, Maciej Falkowski, „Dżihad i Nowa Wielka Gra. Paradoksy zagrożenia wojującym islamem w Azji Centralnej“, Ośrodek Studiów Wschodnich, Warszawa, 2010.
  • ШОС, Декларация о создании Шанхайской организации сотрудничества, Шанхайская организация сотрудничества, Шанхай, 2001.
  • ШОС, Хартия ШОС, Шанхайская организация сотрудничества, Шанхай, 2001.
PERIODIKA Politika nacionalne bezbednosti 2/2018 2/2018 УДК: 327::911.3(5-191.2) 79-95
ç