Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

УЛОГА ПОЛИТИЧКИХ ЕЛИТА У ИЗГРАДЊИ ИНСТИТУЦИОНАЛНИХ КАПАЦИТЕТА СРБИЈЕ

Сажетак

Рад се бави развојем и улогом политичких партија, а нарочито питањем има ли Србија данас стварно вредне, пре свега политичке капацитете и капацитете тзв. политичке елите. Може ли се, када је реч о политичкој елити код нас, говорити само као о квази елитама? Обзиром на квантитет и квалитет егзистирајуће политичке елите, односно њиховог капацитета, евидентно је да у Србији постоји њен запажен утицај, нарочито политичке елите, који треба има веома велики утицај на будући развој безбедан развој Србије. У раду се разматра и проблематика умрежености данашње елите у неколико области значајних за евроинтеграције Србије уз чињеницу да је садашња елита, добрим делом, резултат демократских проме­на у Србији у последње две деценије. Нарочито се анализира положај и утицај политичке елите са аспекта безбедности која представља једну од најзначајнијих области за целокупно стање у Републици Србији да­нас и њен будући развој. Коришћена је метода анализе садржаја као и методе индукције и дедукције.

 

кључне речи:

Референце

  1. Аврамовић Зоран, Родомрсци, Институт за политичке студије, Београд, 2009.
  2. Вукомановић Дијана, Идеологија политичких партијау Србији и Црној Гори крајем века, ИПС, Београд, 2012.
  3. Вукомановић Дијана, Обнова партијског плурализма у Србији крајем века, ИПС, Београд 2010.
  4. Ђурић Ж., Јовашевић Д., Ракић М., Корупција изазов демократији, ИПС, Београд, 2007.
  5. Енциклопедија политике и културе, Савремена администрација, Бе­оград, 1993.
  6. Зиновјев А., Запад, Феномен западњаштва, Наш дом, Београд, 2002.
  7. Јовановић Милан, Политичке институције у политичком систему Србије, Институт за политичке студије, Београд, 2008.
  8. Кузмановић Рајко, Упоредни политички системи, Нови глас, Бања Лука, 1991.
  9. Лексикон темељних појмова политичке културе, Школска књига, За­греб, 1990.
  10. Лукић Д. Радомир, Политичка теорија државе, Савез удружења правника Југославије, Београд 1962.
  11. Марковић Драган, Демократија и партократија, Институт за политичке студије, Београд, 2009.
  12. Милошевић Зоран, Политичка модернизација, Институт за политич­ке студије, Београд, 2010.
  13. Михелс Р., Социологија партија у сувременој демокрацији, Инфор­матор, ФПН, Загреб, 1990.
  14. Serge Moskovici, Lage des foules, I i II deo, preveo sa francuskog, Niko­la Bertolino, Beograd, 1997.
  15. Наградић Слободан, Опструкција демократије, Чигоја, Београд, 1998.
  16. Орловић Славиша, Политичке партије и моћ, Библиотека АГОРА, Београд 2002.
  17. Павловић Вукашин, Савремено друштво и политика, Радничка штампа, Београд, 1984.
  18. Пулешелић Стјепан, Хрестоматија политичке знаности, Напријед, Загреб 1946-1971.
  19. Ракић Миле, Јовашевић Драган, Изазови демократије безбедносно-политички и правни аспекти, ИПС, Београд, 2011.
  20. Ракић Миле, Јовашевић Драган, Насиље и демократија, Институт за политичке студије, Београд, 2009.
  21. Роберт Дал, Демократија и њени критичари, Подгорица, 1999.
  22. Стајић Дубравка, Заблуде о социјалној држави, ИПС, Београд, 10.
  23. Стоиљковић Зоран, Речник демократије, Београд, 1998.
  24. Турен Ален, Нова парадигма за боље разумевање савременог друштва, Службени гласник, Београд, 2011.
  25. Џон Стјуарт Мил, Изабрани политички списи, Расправа о представничкој владавини, Информатор, Загреб, ФПН,1989.
периодика Политичка ревија 4/2012 УДК: 316.344.4:316.334.3(497.11) 303-328