Izaberi jezik:
Tema broja

ČLANCI I STUDIJE

ULOGA OBRAZOVANJA U FORMIRANJU ELITA U POSTSOCIJALIZMU

Sažetak

Rad se bavi analizom uloge i moći obrazovanja u formiranju elita u postsocijalističkim društvima. Postsocijalistička evropska društva, poslednjih dvadeset godina, prolaze kroz snažan proces vertikalnih i horizontalnih društvenih promena, koje se prepoznaju kao proces tranzicije. U ovom socijalnom intermecu ka restruktuiranoj zajednici održivog sistema, cva ova društva po pravilu prolaze faze strukturalnog lutanja, stranputice i preispitivanja. U nestabilnim socijalnim uslovima, izdvajanje elitnih društvenih grupa, često je podložno delovanju lažnih vrednosti i voluntarizma. Tako su se afirmisale kao elitne, grupe sa snažnim obeležjem turbo stila, koje ni u kom sistemu realnih ekonomskih i kulturnih vrednosnih standarda, ne bi ni postojale. Svakako da je obrazovanje, kao važan društveni podsistem onaj socijalni filter, koji, nakon svih turbulencija, usmerava društvo ka stabilnom sistemu vrednosti. Sa stabilizacijom sistema, uloga visokog obrazovanja dobija svoje mesto u novom sistemu organizacije rada. Glavna ideja rada jeste da bez visokoobrazovane, i strukturalno funkcionalne elite, postsocijalistička društva nemaju umanjuju šanse za razvoj.

Ključne reči:

Reference

  1. Антонић Слободан, Срби и Евро-Срби, „Чигоја“, Београд, 2007.
  2. Антонић, Слободан, Елита, грађанство, слаба држава, Службени Гласник, Београд, 2006.
  3. Гиденс, Антони, Последице модерности, Филип Вишњић, Београд, 1998.
  4. Лазић, Младен, У сусрет затвореном друштву, За­греб, 1987.
  5. Лазић, Младен, Србија у транзицијским процесима, „Филип Вишњић“, Београд, 2005.
  6. Naisbitt, John, Ten New Directions Transforming Our Lives, Warner Books, N.York, 1982.
  7. Мркшић, Данило, Средњи слојеви у Југославији, Култура, Београд, 1987.
  8. Узелац, Милан Приче из болоњске шуме, Висока струковна школа за образовање васпитача, Филип Вишњић, Београд, 2005.
PERIODIKA Nacionalni interes 3/2010 УДК 316.344.42:37(4-11) 389-398
ç