Изабери језик:
Тема броја

ИЗАЗОВИ ГЛОБАЛНЕ ПОЛИТИКЕ

УЛОГА МЕЂУНАРОДНОГ ПРАВА У СУЗБИЈАЊУ ТЕРОРИЗМА

Сажетак

Међународно право има значајну улогу у сузбијању тероризма, јер дефинише појмове и примењује норме да би спречило поједине терористичке акте, које угрожавају безбедност и основне вредности више од једне државе, и отклонило њихове последице по односе субјеката међународног права. Међународно право је морало да одреди мерила на основу којих би се неки акти, који се сматрају терористичким, сузбијали заједничком акцијом држава. Међународно право је било углавном усмерено на стварање антитерористичких инструмената као оквира за сарадњу међу државама како би се обезбедило да сви терористи буду пронађени, оптужени и кажњени. Одвраћање од терористичких аката, као последица могуће репресије, постало је недовољно у времену јачања насиља и самоубилачког тероризма. Било је потребно да се међународним правним инструментима делује превентивно и обезбеди спречавање терористичких напада и стварање безбедног међународног окружења. Основни циљ инструмената за превенцију је онемогућавање приступа средствима којима терористи могу да изведу своје насилне акте. У том контексту унапређене су конвенције којима треба да се онемогући доступност експлозива, хемијскобиолошког и нуклеарног оружја, као и правни инструменти који спречавају финансирање терористичких активности. У чланку се разматра и ефикасност антитерористичких инструмената и потреба стварања опште, свеобухватне конвенције против тероризма у Уједињеним нацијама. Србија је ратификовала све универзалне антитерористичке конвенције и Европску конвенцију, а даје свој допринос и на друге начине у правној борби против тероризма.

кључне речи:

Референце

  1. Aust, A. (2001). Counter-Terrorism – A New Approach. Max Planck Yearbook of United Nations Law
  2. Bassiouni, C. (2000). International Terrorism: Multilateral Conventions (1937­-2001), Transnational Publishers, Int. Ardsley, New York
  3. Димитиријевић, В. (2000) Тероризам, Београд: К.В.С.
  4. Documents of the UN, un.org
  5. Ecobescu, N, Micu, N, Voicu, I (2003) Fighting Terrorism, Romanian Institute of International Studies “Nicolae Titulescu”, Bucharest
  6. Elagab, O (1997) International Law Documents Relating to Terrorism, London/ Sydney
  7. The Fight against Terrorism. (December 2003). Council of Europe standards, Strasbourg
  8. Guelke, А. предавања на специјалистичким студијама Тероризам и организовани криминал, ФПН, 2003/2004
  9. Guillaume, G. (July 2004) „Terrorism and International Law“, The Interna­tional and Comparative Law Quartely, Vol 53. No3,
  10. Hoffman, B. (1988) Inside Terrorism, Columbia University Press, New York,
  11. Krieken, Van J (2002).: Terrorism and the International Legal Order: With Spe­cial Reference to the UN, the EU and Cross-Border Aspects Hague: T.M.C. Asser Press
  12. Reisman. M.W: (1999) International Legal Responses to Тerrorist, Huston Journal of International Law, Vol.22,
  13. Stern, J (1999). The Ultimate Terrorist, Harvard University Press
  14. Rempel, J (2001) Terrorism, International Law and International justice, mcc.org/respub/un/2001/10/Oct/terrorism.htm
  15. Volker, R: The Role of Inernational Conventions and General International Law in the Fight against Terrorism; Conference “Terrorism as a challenge for Na­tional and International Law”, Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Low, Heidelberg, 23-25.1. 2003, http://edoc.mpil.de
  16. Тодоровић. В: Ратно право и безбедност: 69 мултилатерланих међународних конвенција и других аката. Београд: Службени гласник
  17. Turack D.C. (Summer 98) „Terrorism and International Law, Terorrism and Political Violence,, Vol. 10 issue 2
  18. Weiss. P. (2002) „Terrorism, Conterterrorism and International Law“, Arab Studies Quartely
  19. White R. J. (2002) Terrorism, An Introduction, Thomson, Wadsworth,
  20. Terrorism as a Challenge for National and International Law: Security versus Liberty? Edited by Walter, C, Voneky, S, Volker, R, Schorkopf, F
  21. Zmeyevsky, A. (2004) „International Law and the Struggle Against Terrorism“. International Affairs
периодика Српска политичка мисао 4/2008 УДК: 323.28:341.4 31-56