Tema broja

OGLEDI I STUDIJE

ULOGA HRVATSKIH MITOLOGEMA U GENERISANjU SRBOFOBIJE

Sažetak

U radu se razmatraju neke od najvažnijih hrvatskih mitologema koje su poslužile kao gradivni elementi srbofobije: „Crvena Hrvatska“, „krunisanje kralja Tomislava“ i „Hrvatska do Drine“. Hrvatski naučni autoriteti konstruisali su ih uglavnom u 19. veku i utkali ih u „kolektivno sećanje“ sopstvene nacije. Vrlo brzo evoluirale su u faktoide, i kao „naučne dogme“ implementirane su u hrvatski obrazovni sistem. Politička i religijska elita, opterećena velikohrvatskim težnjama i prozelitizmom, uplašena srpskom ekspanzijom sredinom XIX i početkom XX veka, emitovala je strahove od sužavanja hrvatskog mitskog etničkog prostora i katoličke crkvene jurisdikcije. U drugom delu rada, koji će biti objavljen u sledećem broju „Političke revije“, razmatraće se mit o Hrvatskoj kao „predziđu hrišćanstva“, Srbima kao „Vlasima“, te mitovi o gotskom i iranskom poreklu Hrvata.

Ključne reči:

Reference

  • Борак, Светозар. 2020. Срби католици. Београд: Инфо Рас.
  • Витезовић, Павле Ритер. 2010. Откривена Србија: Serbia ilustrata. Београд: Албатрос.
  • Крестић, Василије Ђ. 1983. Српско-хрватски односи и југословенска идеја: 1860-1873. Београд: Народна књига.
  • Порфирогенит, Константин. 2014. О темама (De Thematibus) / О народима (De administrando imperio). Београд: Мандала.
  • Bjelovučić, Nikola Zvonimir. 1929. Crvena Hrvatska i Dubrovnik. Zagreb: Matica hrvatska.
  • Coleto, Jacobo. 1819. Illyrici Sacri. Tomus octavus. Venetiis: Apud Sebastianum Coleti.
  • Covington, Coline, Paul Williams, Jean Arundale, Jean Knox. 2002. Terrorism and War: Unconscious Dynamics of Political Violence. London: Karnac Books.
  • Dozier, Rush W. Jr. 2003. Why We Hate, New York: McGraw-Hill Professional.
  • Draganović, Krunoslav, Dominik Mandić. 1991. Herceg-Bosna i Hrvatska. Split: Laus.
  • Einhardi. 1927. Vita Karoli Magni. Hannoverae: Curavit O. Holder-Egger.
  • Einhardus. 1845. Annales. Hannoverae: Impensis Bibliopolii Hahniani.
  • Eliade, М. 1970. Mit i zbilja. Zagreb: Matica hrvatska.
  • Farlato, Daniele. 1751. Illyrici Sacri. Venetiis: Apud Sebastianum Coleti.
  • Fine, John V. A. (Jr.). 1991. The Early Medieval Balkans: A Critical Survey from the Sixth to the Late Twelfth Century, Ann Arbor: University of Michigan Press.
  • Fine, John V. A. (Jr.). 2010. When Ethnicity Did Not Matter in the Balkans: A Study of Identity in Pre-Nationalist Croatia, Dalmatia, and Slavonia in the Medieval and Early-Modern Periods. Ann Arbor: University of Michigan Press.
  • Gaj, Ljudevit. 1846. „Čije je Kolo?“ U Danica horvatska, slavonska i dalmatinska, Tečaj XII. Br. 31, 1. avgust: 123-125.
  • Gesta Regum Sclavorum. 2009. Beograd, Nikšić: Istorijski institut, Manastir Ostrog.
  • Glover, Eward. 1933. War, Sadism & Pacifism, London: Allen & Unwin Ltd.
  • Goldstein, Ivo. 2005. „Pomirenje u historiografiji – pretpostavka ili posljedica političkog pomirenja?“ U Čemu dijalog povjesničara – istoričara. Zagreb: Dijalog/ Friedrich Naumann.
  • Goldštajn, Ivo. 1984. „Ponovo o Srbima u Hrvatskoj u 9. stoljeću.“ U Historijski zbornik. XXXVII (1), 235-246. Zagreb: Povijesno društvo Hrvatske.
  • Gračanin, Hrvoje. 2014. „Povijesni identiteti i politički realiteti: proslava tisućugodišnjice Hrvatskog Kraljevstva 1925. godine“. У Hrvati i manjine u Hrvatskoj: moderni identiteti. Četvrti hrvatski simpozijum o nastavi povijesti. Zagreb: Agencija za odgoj i obrazovanje.
  • Greenberg, Jeff, Sheldon Solomon, Mitchell Veeder, Tom Pyszczynski, Abram Rosenblatt, Shari Kirkland. 1990. „Evidence for Terror Management Theory II: The Effects of Mortality Salience on Reactions to Those Who Threaten or Bolster the Cultural Worldview.“ Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 58, No. 2: 308-318
  • Halbwachs, Maurice. 1950. La Memoire collective. Paris: Presses Universitaires.
  • Hobsbawm, Eric J. 2012. Nations and Nationalism Since 1780: Programme, Myth, Reality. Cambridge: Cambridge University Press.
  • Klaić, Vjekoslav. 1927. „Crvena Hrvatska i Crvena Rusija.“ U Hrvatsko kolo: književno-naučni zbornik, ur. B. Livadić i F. Jelašić, 112-133. Zagreb: Matica Hrvatska.
  • Klaić, Vjekoslav. 1875. „Tomislav, prvi hrvatski kralj.“ Hrvatska lipa: Časopis zabavi i pouci, 23. svibnja: 170.
  • Kohl, Johann Georg. 1851. Reise nach Istrien, Dalmatien und Montenegro. Erster Theil. Dreseden: Arnoldische Buchhandlung.
  • Kušan, Ivan. 1996. Koko u Kninu. Zagreb: Znanje.
  • Krleža, Miroslav. 1971. Deset krvavih godina i drugi politički eseji. Zagreb: Zora.
  • Mandić, Dominik. 1973a. Crvena Hrvatska u svjetlu povijesnih izvora. Chicago-Rim: ZIRAL.
  • Mandić, Dominik. 1973b. Hrvatske zemlje u prošlosti i sadašnjosti. Chicago-Rim: ZIRAL.
  • Maretić, Tomo. 1889. Slaveni u davnini. Zagreb: Matica Hrvatska.
  • Margetić, Lujo. 2004. „Krsni list hrvatske države (Trpimirova darovnica) i međunarodni položaj hrvatske države narodnih vladara.“ U Starine. Knjiga 62: 1-40.
  • Morrock, Richard. 2010. The Psychology of Genocide and Violent Oppression: A Study of Mass Cruelty from Nazi Germany to Rwanda. Jefferson: McFarland & Co.
  • Mužić, Ivan. 2011. Hrvatska povijest devetoga stoljeća. Split: Muzej hrvatskih arheoloških spomenika.
  • Prvanović, Svetislav M. 1957. „Ko je bio hrvatski knez Borna (Da li je poreklom iz Istočne Srbije).“ U Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Svezak 311. Knjiga 6: 301-310.
  • Rački, Franjo. 1871. „Kako i kada se preobrazi hrvatska kneževina u kraljevinu“, U Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Zagreb: JAZU.
  • Roksandić, Drago. 1991. Srpska i hrvatska povijest i „nova historija“. Zagreb: Stvarnost.
  • Sagrak, Darko. 1998. Dr. Milan pl. Šufflay: hrvatski aristokrat duha. Zagreb: Hrvatska uzdanica.
  • Smith, Anthony D. 1991. National Identity, Las Vegas: University of Nevada Press.
  • Spalatensis, Thomae Archidiaconi. 2006. Historia Salonitanorum atque Spalatinorum pontificum. Budapest/New York: Central European University Press.
  • Starčević, Ante. 1876. Pasmina slavoserbska po Hervatskoj. Zagreb: Tisak Lav. Hartmána i družbe.
  • Šidak, Jaroslav. 1981. Kroz pet stoljeća hrvatske povijesti. Zagreb: Školska knjiga.
  • Šišić, Ferdo. 1936. „Hrvatska historiografija od XVI do XX stoljeća.“ U Jugoslovenski istoriski časopis, Vol. 2: 16-48.
  • Štedimlija, Savić Marković. 1991. Crvena Hrvatska. Split: Laus.
  • Štedimlija, Savić Marković. 1937. Osnovi Crnogorskog nacionalizma. Zagreb: Politička biblioteka „Putovi“.
  • Živković, Tibor. 2012. De Conversione Croatorum et Serborum: A Lost Source. Belgrade: Institute of History.
PERIODIKA Politička revija 4/2020 4/2020 УДК 323.1(497.11:497.5)"19/20" 121-144
ç