Изабери језик:
Тема броја

ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

УЛОГА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ У ИЗГРАДЊИ МИРА

Сажетак

Иако првобитно замишљена као пре свега економска организација, промена безбедносног окружења као и природа сукоба након краја хладног рата, утицали су на Европску унију да им се прилагоди и да покуша да постане значајан спољнополитички и безбедносни чинилац на међународној сцени. Након формирања Европске безбедносне и одбрамбена политике прошло је осам година. ЕУ је до сада водила двадесетак мисија управљања кризама и изградње мира, али је само неколико било војне природе. Управо је, користећи цивилне инструменте мира, ЕУ постигла највеће успехе. Оно што је мотивисало аутора на овакву тему јесте та успешност ЕУ као цивилне силе, привлачност њене „меке“ (цивилне) димензије управљања кризама. У том циљу, анализа конкретних цивилних и војних мисија, треба да покаже колики је допринос ЕУ у изградњи мира.

кључне речи:

Референце

  1. Agnieszka Nowak, “Civilian crisis management: the EU way”, Chaillot paper no. 90, June 2006., http://www.iss.eu.org
  2. Council of the European Union, Presidency Report on ESDP, 16686/08, Brussels, 2007. http://register.consilium.europa.eu/pdf/ 08/st16/st16686. en08.pdf
  3. Council Joint Action on European Union Rule of Law Mission in Kosovo of 4 February 2008, Official Journal of the EU L 42/92
  4. Дејана Вукчевић, „Безбедност и Европска унија; Безбедносна поли­тика ЕУ институционалне основе“, Институт за политичке студије, Београд, 2008.
  5. Душко Лопандић, „Оснивачки уговори ЕУ“, Канцеларија за придруживање, Београд, 2003.
  6. “EUJUSTThemis in Georgia”, ESDP newsletter no. 1, December 2005., http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp
  7. “European Security Strategy: Secure Europe in a better world”, Brussels, Decembar, 2003.
  8. “Innovative civilian crisis management: the lessons from Aceh”, ESDP newsletter no. 4, July 2007., http://www.consilium.europa.eu/uedocs/ cmsUpload/CEU_70400%20ESDP4.pdf
  9. “Supporting peace and security in Africa: civilian and military missions”, ESDP newsletter no.5, December 2007., http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/CEU70300_ESDP5.pdf
  10. “Bosnia’s stalled police reform: No progress, no EU”, International Cri­sis Group, Report no. 164 september 2005.
  11. Nikole Gnessoto, “ESDP – the first five years (1999 2004)”, Institute for security studies, Paris, 2004
  12. Радмила Накарада, „Европска унија као мировни пројекат“, Инсти­тут за европске студије, Београд, 2006
  13. Шест тачака – Извештај генералног секретара Уједнињених нација http://www.kim.sr.gov.yu/cms/item/documents/sr.html
периодика Политичка ревија 1/2009 УДК: 327.56(4-672 EU) 133-150