Izaberi jezik:
Tema broja

ČLANCI I STUDIJE

UGROŽAVANЈE NACIONALNE BEZBEDNOSTI REPUBLIKE SRBIJE TERORIZMOM U SAJBER PROSTORU

Sažetak

Kraj osamdesetih i početak devedesetih godina dvadesetog veka obeležio je nastanak savremenih informacionih sistema čiju osnovu čine personalni računari i računarske mreže. Međusobnim povezivanjem računara putem telekomunikacione mreže nastao je, novi, „nefizički prostor“ ili „digitalni svet“. Za opis ove „eterične stvarnosti“, stvorene u kontaktu čoveka i računara, najčešće se koristi metafora sajber prostor. Sajber prostor je, krajem prošlog i početkom ovog veka, postao nerazdvojan deo društvenog života prosečnih stanovnika većeg dela planete. Autori se koncentrišu na zloupotrebe sajber prostora od strane terorističkih organizacija, usmerene na širenje terorističke ideologije, prikupljanje novih članova i informisanje, ohrabrivanje i učvršćavanje stavova aktuelnih pristalica, psihološko ratovanje, kao i na planiranje akcija i skupljanje sredstava za vršenje svojih aktivnosti. Republika Srbija, kao deo međunarodnog lanca borbe protiv terorizma, je obavezna da preduzme potrebne mere radi prevencije i odgovora na terorističku pretnju u sajber prostoru. Rad donosi analizu karakterističnih načina korišćenja Interneta za informaciono-psihološko ratovanje, a akcenat se stavlja i na tipove argumentacije kojima se opravdava teroristička aktivnost i širi politička ideologija terorističkih organizacija.

Ključne reči:

Reference

  1. Jenkins, B., International Terrorism, Crescent Publications, Los Angeles, 1975.
  2. Милошевић, М., Терористи: жртве и злочинци – фактори криминалне мотивације, Универзитет у Београду – Факултет безбедности, Београд, 2009.
  3. Путник, Н., Сајбер простор и безбедносни изазови, Универзитет у Београду – Факултет безбедности, Београд, 2009.
  4. Shahar, Y., „From Activism to Hactivism“, у: Fighting Terrorism On-Line: The Legal Ramicifations of Septembar 11, Conference Paper, Shefayim, 2001.
  5. Tsfati, Y., Weimann, G., TERRORISM.COM: Terror on the Internet, Haifa University, Tel Aviv, 2002.
  6. Hacker, Frederick J., „Dialectical Inter-relationships of Personal and Political Factors in Terrorism“у: Freedman L., Yonah A., (eds.), Perspectives on Terrorism, Scholarly Resources, Wilmington, Delaware, 1983.
  7. Hudson, R., The sociology and psychology of terrorism: Who becomes a terrorist and why?, Federal Research Division – Library of Congress, Washington, 1999.
  8. Weimann, G., „The Mediated Theater of Terror: Must Show Go On?“ у: Bruck P (ed.): The News Media and Terrorism, Carlton University Press, Ottawa, 1986.
  9. Weimann, G., How Modern Terrorism Uses the Internet, United States Institute of Peace, Special Report, New York, 2004.
  10. Weimann, G., Winn, C., The Theatre of Terror, Longman Publication, New York, 1994.

   

PERIODIKA Politika nacionalne bezbednosti 2/2016 УДК: 355.02(497.11): [327.88:004.738.5 157-176
ç