Tema broja

BEZBEDNOST I TERORIZAM

U SUSRET KONCEPCIJI BEZBEDNOSTI REPUBLIKE SRBIJE

Sažetak

Razvoj država sa aspekta bezbednosti nedvosmisleno ukazuje na stalnu potrebu izgradnje odbrane i očuvanja nacionalne, regionalne i globalne bezbednosti. U tom smislu i Republika Srbija izgrađuje svoj sistem nacionalne bezbednosti. Cilj rada je tematizovanje pitanja iz političko-bezbednosne teorije izgradnje i stanja bezbednosti na koja preventivno treba dati odgovore koji su veoma značajni za izgradnju savremene i stabilne bezbednosti države. Primarno se tematizuje egzistirajuća problematika imanentna postojećoj uređenosti nacionalne bezbednosti Republike Srbije koja je sada iskazana u Strategiji nacionalne bezbednosti. Primenom različitih naučnih metoda istraživanja, primerenih korpusu bezbednosne problematike i dostupnih sadržaja relevantnih za izgradnju sistema bezbednosti, uočeno je da sadašnji razvoj nacionalne bezbednosti ne može u potpunosti i pravovremeno da odgovori najčešće kombinovanoj bezbednosnoj problematici na adekvatan način. Koncepcija savremene bezbednosti, koja je kod nas iskazana u Strategiji nacionalne bezbednosti, zahteva jasno uravnoteženje ciljeva, načina i sredstava primerenih dinamičnim proteklim i budućim dešavanjima u sferi bezbednosti imajući kao polaznu osnovu zaštitu najviših nacionalnih interesa države.

Ključne reči:

Reference

  • Вејновић, Душко. 2002. Друштвени аспекти безбједности модерне државе. Бања Лука: ЕДЦ Дефендологија
  • Дебељак, Недељко и Велимир Зекић. 2016. Концепција и доктрина безбиједности. Брчко: Интернационални универзитет Брчко Дистрикт Босне и Херцеговине
  • Кековић, Зоран. 2011. Систем безбедности. Београд: Факултет безбедности
  • Ракић, Миле и Горан Буџак. 2015. „Геополитички положај Срба у Републици Српској и избори 2014. године“, Политичка ревија, бр. 1/2015, Београд: Институт за политичке студије
  • Ракић, Миле и Хатиџа Бериша. 2016. „Однос Руске Федерације, САД и НАТО према војној неутралности Републике Србије“, Српска политичка мисао, бр. 2/2016, Београд: Институт за политичке студије
  • Савић, Андреја. 2000. Увод у државну безбедност. Београд: ВШУП
  • Стајић, Љубомир. 2009. „Стратегија националне безбедности у функцији безбедности Републике Србије“, у Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, ур. др Драгиша Дракић: 221-236. Нови Сад: Правни факултет
  • Стратегија националне безбедности Републике Србије. 2009. Београд; Министарство одбране Републике Србије. Службени гласник РС, бр. 14/9
  • Стратегија националне безбедности Републике Србије. 2019. Београд: Службени гласник РС, бр. 94
  • Суботић, Момчило. 2008. „Геополитичка стварност Срба“ у: Србија политички и институционални изазови, Београд: Институт за политичке студије
PERIODIKA Politička revija 3/2020 3/2020 УДК 355.02(497.11) 55-71
ç