Изабери језик:
Тема броја

БЕЗБЕДНОСТ И ТЕРОРИЗАМ

У СУСРЕТ КОНЦЕПЦИЈИ БЕЗБЕДНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Сажетак

Развој држава са аспекта безбедности недвосмислено указује на сталну потребу изградње одбране и очувања националне, регионалне и глобалне безбедности. У том смислу и Република Србија изграђује свој систем националне безбедности. Циљ рада је тематизовање питања из политичко-безбедносне теорије изградње и стања безбедности на која превентивно треба дати одговоре који су веома значајни за изградњу савремене и стабилне безбедности државе. Примарно се тематизује егзистирајућа проблематика иманентна постојећој уређености националне безбедности Републике Србије која је сада исказана у Стратегији националне безбедности. Применом различитих научних метода истраживања, примерених корпусу безбедносне проблематике и доступних садржаја релевантних за изградњу система безбедности, уочено је да садашњи развој националне безбедности не може у потпуности и правовремено да одговори најчешће комбинованој безбедносној проблематици на адекватан начин. Концепција савремене безбедности, која је код нас исказана у Стратегији националне безбедности, захтева јасно уравнотежење циљева, начина и средстава примерених динамичним протеклим и будућим дешавањима у сфери безбедности имајући као полазну основу заштиту највиших националних интереса државе.

кључне речи:

Референце

  • Вејновић, Душко. 2002. Друштвени аспекти безбједности модерне државе. Бања Лука: ЕДЦ Дефендологија
  • Дебељак, Недељко и Велимир Зекић. 2016. Концепција и доктрина безбиједности. Брчко: Интернационални универзитет Брчко Дистрикт Босне и Херцеговине
  • Кековић, Зоран. 2011. Систем безбедности. Београд: Факултет безбедности
  • Ракић, Миле и Горан Буџак. 2015. „Геополитички положај Срба у Републици Српској и избори 2014. године“, Политичка ревија, бр. 1/2015, Београд: Институт за политичке студије
  • Ракић, Миле и Хатиџа Бериша. 2016. „Однос Руске Федерације, САД и НАТО према војној неутралности Републике Србије“, Српска политичка мисао, бр. 2/2016, Београд: Институт за политичке студије
  • Савић, Андреја. 2000. Увод у државну безбедност. Београд: ВШУП
  • Стајић, Љубомир. 2009. „Стратегија националне безбедности у функцији безбедности Републике Србије“, у Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, ур. др Драгиша Дракић: 221-236. Нови Сад: Правни факултет
  • Стратегија националне безбедности Републике Србије. 2009. Београд; Министарство одбране Републике Србије. Службени гласник РС, бр. 14/9
  • Стратегија националне безбедности Републике Србије. 2019. Београд: Службени гласник РС, бр. 94
  • Суботић, Момчило. 2008. „Геополитичка стварност Срба“ у: Србија политички и институционални изазови, Београд: Институт за политичке студије
периодика Политичка ревија 3/2020 3/2020 УДК 355.02(497.11) 55-71