Izaberi jezik:
Tema broja

KRITIKA POJMA ZAPADNI BALKAN

U SLUŽBI POMIRENJA DONEDAVNO ZARAĆENIH NARODA ILI INTERPRETACIJE UZROKA NJIHOVOG SUKOBLJAVANJA?

Sažetak

U tekstu autorka pokušava da identifikuje osnovne uzroke neuspeha, ili, preciznije uzev, samo delimičnog uspeha zapadno-balkanskog civilnog društva, odnosno nevladinih organizacija kao njegove ključne organizacione forme, u procesima pomirenja i obnavljanja saradnje između donedavno zaraćenih ex-jugoslovenskih naroda. Kratkom analizom njihovog jednoipodecenijskog delovanja, ona ih nalazi u njihovoj većim delom tendencioznoj, prečesto redukcionističkoj, a neretko i eksplicitno falsifikatorskoj interpretaciji eh-jugoslovenskog slučaja, umesto njegovog deklarisanog humanitarnog i pacifikatorskog tretiranja, kao samonametnutoj misiji za koju su iste imale premalo stručnih kvalifikacija, a previše kripto-političkih i profiterskih motiva. Kao takve, one su, smatra autorka, više doprinosile moralnoj konfuziji, socijalnoj destabilizacii regiona i daljem grupno-psihološkom distanciranju napodâ koji ga naseljavaju, nego njihovom željenom pomirenju kao pretpostavci produktivne saradnje i sigurnog napredovanja višegodišnjim ratovima devastiranog prostora na kojem žive. Što jasnije reflektuje ove deprimirajuće efekte svog dosadašnjeg delovanja i što pre pristane na redefiniciju svoje, do sada uglavnom pogrešno koncipirane misije, odnosno njeno svođenje u granice deklarisanog i društveno očekivanog, tim pre će, zaključak je autorke, lokalni nevladin „sektor“ početi uvećavati svoj neveliki socijalni kredibilitet i postajati respektivan faktor razrešenja višedecenijske političke „enigme“ prostora Zapadnog Balkana.

Ključne reči:

Reference

  1. Аврамов, Смиља, Алтернативни модел светске заједиицеЦивилно друштво и невладин сектор, Нова Европа, Београд.
  2. Бисерко, Соња, “Сјећање на Сребреницу“, у: Сребреница: сјећање за будућност, Сарајево, Фондација “He­inrich Bell”, регионални уред у Сарајеву, 2005.
  3. Diamond, Larry, “Toward Democratic Consolidation“, Jo­urnal of Democracy, 5, no. 3, John Hopkins Univer­sity Press, Baltimore
  4. Накарада, Радмила, Распад Југославије: проблеми тумачења, суочавања u транзиције, Службени гласник, Београд, 2009.
  5. Перовић, Латинка, “Уз друго издање”, Друга Србија – 10 година после, Хелсиншки одбор за људска права у Србији, Београд, 2002.
  6. Радојичић, Мирјана, Историја у кривом огледалу – невладине организације и политика интерпретирања скорије јужнословенске прошлости, Институт за политичке студије, Београд, 2009.
  7. Shils, Edward, “The Virtue of Civility”, in: Selected Es­says on Liberalism, Tradition and Civil Society (ed. Ste­ven Grosby), Indianapolis, 1997.
PERIODIKA Nacionalni interes 3/2012 УДК 321.011.5:32(497-15)”20” 117-129
ç