Tema broja

POLOŽAJ OSOBA SA INVALIDITETOM U SRBIJI

U POTRAZI ZA SIGURNOŠĆU

Sažetak

Prema Konvenciji o pravima osoba sa invaliditetom propisana su jednaka prava na zapošljavanje svim osobama sa invaliditetom, što zahteva velike promene u politikama zapošljavanja ove populacije svuda u svetu. Svrha ovog teksta je da prikaže probleme i perspektive, kroz neposredna iskustva različitih aktera u procesu zapošljavanja osoba sa invaliditetom, kako bi se bolje razumeo njihov položaja na tržištu rada. Uključivanje osoba sa invaliditetom u radni proces otežava dugogodišnja isključenost iz društva, te veliki broj njih nema dovoljne specifične i nespecifične kompetencije da se uključi u tržište rada. Nedovoljna pristupačnost resursa zajednice, a posebno prevoza za osobe kojima je potrebna podrške u kretanju, značajno utiče na ograničene mogućnost za zapošljavanje. Negativni stavovi i neadekvatan pristup informacijama dovode do toga da poslodavci zakonske mogućnosti doživljavaju kao dodatni namet, a ne kao podsticajne mere. Poseban problem ogleda se u činjenici da je javni sektor najazstupljeniji poslodavac osobama sa invaliditetom, dok su aktuelno vrlo ograničene mogućnosti novog zapošljavanja.

Ključne reči:

Reference

  1. Закон о изменама и допунама Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом, Службени гласник РС, број 36/09.
  2. Закон о потрврђивању конвенције УН о правима особа са инвалидитетом, Службени гласник РС – Међународни уговори, број 42/2009
  3. Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са са инвалидитетом, Службени гласник РС, број 39/09.
  4. Закон о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом Србије, Службени гласник Републике Србије, бр 33/06.
  5. Извештај о положају особа са инвалидитетом у Србији. Београд: Центар за самостални живот инвалида, 2007.
  6. Марковић М. Милан: Особе са инвалидитетом у Србији, Републички завод за статистику, 2011.
PERIODIKA Socijalna politika 2/2015 УДК 331.5.024.5-056.24/.26(497.11) 49-64
ç