Izaberi jezik:
Tema broja

OGLEDI I STUDIJE

U POTRAZI ZA POLITIČKIM IDEJAMA TIHOMIRA OSTOJIĆA

Sažetak

Tihomir Ostojić je jedan od najznačajnijih predstavnika srpske političke misli na prostoru Austro-Ugarske monarhije početkom 20. veka. Politička misao Tihomira Ostojića nije istraživački razmatrana. Ona je, međutim, u njegovom stvaralaštvu prisutna i umela je da oboji i njegova kulturološka i književna stanovišta. U zalaganju za demokratizaciju srpske političke misli, Ostojić je tražio uporište u prosvetiteljstvu Dositeja Obradovića. Njegovo nacionalno stanovište odudaralo je od romantičarske slike, ali je nije i u potpunosti odbacivalo. Suprotstavljajući se politici asimilacije i stranačke razdrobljenosti, Ostojić se zalagao za prodor obrazovanja u najšire slojeve srpskog naroda kao jedinstvenu barijeru čija je uloga bila očuvanje identiteta. Sa tim u vezi on je, u predvečerje Prvog svetskog rata odlučujuće uticao na delatnost Matice srpske kao najoriginalnije srpske kulturne institucije. Nezadovoljan konformizmom i politikanstvom postojećih srpskih političkih stranaka u Monarhiji, on je predlagao reformu Liberalne stranke, a potom i učestvovao u stvaranju Srpske demokratske stranke. Iako su politički dometi ovih stranaka ostali nedovoljno afirmisani, njihov značaj nije bio zanemarljiv u negovanju demokratskog procesa artikulacije političke misli kod Srba „prečana“. Tihomir Ostojić je u tome imao nezaobilaznu ulogu.

Ključne reči:

Reference

  1. Врховац Радивоје, „Друштвено и народно просвећивање“, Летопис Матице српске, Нови Сад, књига 293, свеска 3, 1913, стр. 1-18.
  2. Ђурић Михаило, Србија и Европа, БИГЗ-Бонарт, 2003, Београд.
  3. Кант Имануел, „Одговор на питање: Шта је просвећеност?“, Кант Имануел, Фуко Мишел, Хаберманс Јирген, О просвећености, Завод за културу Војводине, Нови Сад, 2004.
  4. Кант Имануел, Одговор на питање шта је то просветитељство, цитирано према: Ђурић Михаило, Утопија измене свет, мит, наука, идеологија, Службени гласник, Београд, књига 6, 2009.
  5. Марковић Саша, „Политиканство или пролегомена демократске странке код војвођанских Срба Аустро-Угарске монархије“, Истраживања, број 23, 2012, стр. 415-432.
  6. Милисавац Живан, Историја Матице српске, 1826 – 1924, Нови Сад, 1965.
  7. Милисавац Живан, „Тихомир Остојић, реформатор Матице српске“, Зборник Матице српске за књижевност и језик, књига тринаеста, свеска прва, Матица српска, Нови Сад, 1965.
  8. Милитар Трива, „Школовање Тихомира Остојића“, Зборник Матице српске за књижевност и језик, књига тринаеста, свеска прва, Матица српска, Нови Сад, 1965.
  9. Натошевић Ђорђе, За што наш народ у Аустрији пропада, Библиотека Исидоријана, Београд (фототипско издање), 2007.
  10. Остојић Тихомир, Мој дневник 1881-1883, Рукописно одељење Матице српске, М 5901.
  11. Остојић Тихомир, „Преглед књижевно белетристичких листова“, Летопис Матице српске, (приредио: Милан Савић), Матица српска, Нови Сад, књига 202 и 203, 1900, стр. 359-372.
  12. Остојић, Тихомир, Историја српске књижевности, Издавачка књижарница Геце Кона, Београд, 1923.
  13. Остојић Тихомир, Живот Доситеја Обрадовића, Књижара С.Б. Цвијановића, Београд, 1911.
  14. Остојић Тихомир, Доситеј Обрадовић у Хопову, студија из културне и књижене историје, Матица српска, Нови Сад, 1907.
  15. Остојић Тихомир, „О Јовану Стерији Поповићу“, Летопис Матице српске, књига 241, Матица српска, Нови Сад, 1907, стр. 1-23.
  16. Остојић Тихомир, „Од чега болује Матица српска“, Покрет, свеска 4, Српска манастирска штампарија, 1907, Рукописно одељење Матице српске, М 5948.
  17. Остојић Тихомир, „Јединство Срба, Хрвата и Словенаца“, Јединство, број 9, 1. мај 1919, Нови Сад.
  18. Остојић Тихомир, „Приступ новог уредника“, Летопис Матице српске, Матица српска, Нови Сад, свеска број 285, 1912, стр. 1-22.
  19. Остојић Тихомир, „Једно важно културно и социјално питање“, Летопис Матице српске, књига 296, свеска 6, Матица српска, Нови Сад, 1913, стр. 1-14.
  20. Остојић Тихомир, „Хоћемо-ли свуда и свагда терати партизанство?“; Браник, број 19, 1. (14.) септембар 1904.
  21. Остојић Тихомир, Изјава –предлози о реорганизиовању Либералне странке, рукопис, Рукописно одељење Матице српске, М 5954.
  22. Петровић Милан, Успомене, (приредила: Биљана Шимуновић-Бешлин), Градска библиотека Нови Сад, Матица српска, Нови Сад, 2016.
  23. Писмо Илије Белеслијина Тихомиру Остојићу, О школским данима у гимназији, Нови Сад, 7. 02. 1885, Рукописно одељење Матице српске, 4407.
  24. Писмо Тихомира Остојића Јовану Грчићу, Захвалност на старању и васпитању, Будимпешта, 19. октобар 1885, Рукописно одељење Матице српске, 2699.
  25. Писмо Јована Скерлића Тихомиру Остојићу, Позив на сарадњу у СКГ, Београд, 5. 4. 1905, Рукописно одељење Матице српске, 6630.
  26. Писмо Тихомира Остојића Милану Савићу, Обнова пријатељских односа, Нови Сад, 10. (23) август 1909, Рукописно одељење Матице српске, 9629.
  27. Писмо Тихомира Остојића др Илији Вучетићу, О своме иступању из Либералне странке, 11. јун 1901, Рукописно одељење Матице српске, 13184.
  28. „Сећање Остојићевих ђака из новосадске гимназије“, Зборник Матице српске за књижевност и језик, књига тринаеста, свеска прва, Матица српска, Нови Сад, 1965.
  29. „Сећање Триве Милитара“, Зборник Матице српске за књижевност и језик, књига тринаеста, свеска прва, Матица српска, Нови Сад, 1965.
  30. Симеуновић Драган, „Особеност политичке мисли Јована Цвијића“, Српска политичка мисао, број 4, 2015, стр. 13-31.
  31. „Српска Напредна омладина“, Српска Ријеч, Сарајево, 13. (26. ) јула 1910.
  32. Стајић Васа, „Тихомир Остојић“, Летопис Матице српске, књига 313, свеска 1-3, јули-август-септембар 1927, стр. 15-46.
  33. Стајић Васа, „Песништво и родољубље“, Летопис Матице српске, књига 28, свеска 4, Нови Сад, 1912, стр. 1-16.
  34. Шимуновић-Бешлин Биљана, „Тихомир Остојић између личног и јавног интереса“, Зборник Матице српске за књижевност и језик, свеска 1, Матица српска, Нови Сад, 2016, стр. 217-231.
  35. Jagić Vatroslav, Historija književnosti naroda hrvatskoga i srpskoga, Jugoslovenska akademija znanosti i umetnosti, Zagreb, 1867.
PERIODIKA Srpska politička misao 1/2018 УДК 32 Ostojic T. 279-292
ç