Tema broja

SRBIJA: POLITIČKO-PRAVNI, KULTUROLOŠKI I IDENTITETSKI PROCESI

U POTRAZI ZA „KULTURNIM NACIONALIZMOM” SRPSKE POLITIČKE MISLI

Sažetak

Promišljanje ove teme iritirao je tekst Isidore Sekulić pod nazivom „Kulturni nacionalizam”. On je izašao u časopisu Novi Srbin 1912. godine koji je uređivao Vasa Stajić u Somboru. Srpska nacionalna ideja i njena politička ekspresija, uoči „Velikog rata” suočavala se sa izazovima koji su uticali na njenu modifikaciju. Insistiranje na kulturnoj sadržini nacionalne ideje bio je narativ koji se na prostoru današnje Vojvodine, tada Južne Ugarske već duže vreme negovao. Aktivnost pod nazivom „knjige za narod” Matice srpske, iza koje je stajala delatnost Tihomira Ostojića imala je za cilj da edukativno oplemeni nacionalnu ideju. U tom procesu razvijao se polemički ton sa stanovištem nacionalnog romantizma koji se rukovodio emotivnim nabojem, a manje racionalnim uravnoteženjem nacionalne ideje. Sve to nam govori o vrlo dinamičkom procesu koji u istorijskim okolnostima ima upečatljive izraze ispoljavanja. Oni mogu da budu slični, ali nikako nisu identični i u tom smislu je pozivanje na analogiju bio mač sa dve oštrice koji je činio kreativnost i promišljanje ne samo manje delotvornim, već i nepoželjnim. Kulturna dimenzija nacionalne ideje je njen politički izraz koji je odgovarao konkretnoj istorijskoj epohi, ali je u pozadini imao jednu zanimljivu misao, a to je potreba za stalnim obrazovanjem i širenjem horizonta političke misli i vizije nacionalne ideje.

Ključne reči:

Reference

  • Arent, Hana. 1999. Izvori totalitarizma. Beograd: Feministička izdavačka kuća.
  • Ćosić, Dobrica. 2009. „Kako da stvaramo sebe”. Srpsko pitanje u XX veku, lična istorija jednog doba. 17–39. Beograd: Službeni glasnik, Biblioteka Svedoci epohe, Beograd.
  • Cvijić, Jovan. 1907. O nacionalnom radu: Predavanje držano u „Kolu Srpskih Sestara” 18. Februara 1907. Beograd: Za Demokratsku Štampariju Pavle Ranković.
  • Cvijić, Jovan. 1908. „Aneksija Bosne i Hercegovine i srpsko pitanje.” Beograd. Poslednji pristup 23. januar 2020. https://www.rastko.rs/antropologija/cvijic/govori-clanci/jcvijic-aneksija.html.
  • Cvijić, Jovan. 2000. Govori i članci, Sabrana dela, knj. 3, t. 1. SANU. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
  • Đurić, Mihailo. 2009. „Evropski nihilizam”. O potrebi filozofije danas. Beograd: Sabrani spisi, knjiga 11, 151-197. Đurić, Mihailo. 2009. „Ogledalo srpsko”. U Izazovi nihilizma, iskustvo razlike, knjiga 9 195-203. Beograd: Službeni glasnik.
  • Dvorniković, Vladimir. 1995. Borba ideja. Beograd: Službeni list SRJ.Deretić, Jovan. 2018. Kulturna istorija Srba. Beograd: IKP EVRO BOOK.
  • Ekmedžić, Milorad. 2008. Dugo kretanje između klanja i oranja, Istorija Srba u novom veku (1492-1992). Beograd: Zavod za udžbenike.
  • Krestić, Vasilije. 1999. „Duhovni problemi srpskog naroda Poseban otisak iz zbornika radova „Srpski duhovni prostor.” U Naučni skupovi, Akademija nauka i umjetnosti Republike srpske, Knjiga 1, Odeljenje društvenih nauka. Banja Luka, Srpsko Sarajevo. Poslednji pristup 25. januar 2020. https://jadovno.com/akademik-vasilije-krestic-duhovni-problemi-srpskog-naroda/#.XkJ4xSN7nIU.
  • Lompar, Milo. 2012. Duh samoporicanja, treće dopunjeno izdanje. Novi Sad: Orfeus.Marković, Saša. 2015. „Hipokrizija kao pretendent na arhetip nedorečenog u političkoj misli kod Srba”. Srpska politička misao 47 (1): 57–70. doi: 10.22182/spm.4712015.4.
  • Marković, Saša, i Snežana Besermenji. 2011. „Kulturni nacionalizam u političkoj misli kod Srba početkom 20. veka”. Srpska politička misao 34 (4): 377–394. doi:  10.22182/spm.3442011.19.
  • Nikolić, Kosta. 2012. Srpska književnost i politika (1945-1991), glavni tokovi. Beograd: Zavod za udžbenike.
  • Novaković, Stojan. 1906. Balkanska pitanja, manje istorijsko-političke beleške o Balkanskom poluostrvu 1886-1905. Beograd: Državna štamparija Kraljevine Srbije.
  • Popović, Bogdan. 1914. „O vaspitanju ukusa”. Ogledi iz književnosti i umetnosti. ‒45. Beograd: S.B. Cvijanović.
  • Sekulić, Isidora. 1913. „Kulturni nacionalizam”. Novi Srbin. Januar-juni 1913.
  • Skerlić, Jovan. 1906. Omladina i njena književnost 1848-1871, Izučavanja o nacionalnom romantizimu kod Srba. Beograd: Državna štamparija Kraljevine Srbije.
  • Skerlić, Jovan. 1907. „Književni pregled, humor i satira Branislava Đ. Nušića.” Srpski književni glasnik. Knjiga 12 sveska 4: 276‒285.
  • Skerlić, Jovan. 1913. „Novi omladinski listovi i naš novi naraštaj“. Srpski književni glasnik. XXX  3: 105‒128.
  • Skerlić, Jovan. 1913. Današnji srpskohrvatski nacionalizam. Rijeka: Izdanje knjižare G. Trbojević.
  • Trgovčević, Ljubinka. 1986. Naučnici Srbije i stvaranje Jugoslavije. Beograd: Narodna knjiga, Srpska književna zadruga.
PERIODIKA Srpska politička misao 1/2022 1/2022 УДК 323.15(=163.41):316.72 75-92
ç