Изабери језик:
Тема броја

АКТУЕЛНО

ТРКА СА ВРЕМЕНОМ: ОДНОС БИОЛОШКОГ ОРУЖЈА И МЕЂУНАРОДНЕ БЕЗБЕДНОСТИ

Сажетак

Актуелна глобална динамика развоја технологија повезаних са биолошким оружјем омогућава и да мале државе и не-државни актери досегну капацитете за масовно уништење. Иако је опасност од употребе биолошког оружја истраживачки регистрована, уочљив је недостатак ваљане теоретске матрице у свеобухватном процењивању њених стратешких аспеката и укупног системског утицаја на међународну безбедност. У том контексту постављени аналитички оквир резултоваће: јаснијим позиционирањем офанзивних и дефанзивних карактеристика биолошког оружја, оценом објективног стања и перспектива контроле његовог развоја и производње, те, пропорционално, доприноса биолошког оружја повећању изгледа за ратове, кризе или трку у наоружавању.

кључне речи:

Референце

  1. Alibek, K. и Handelman, S. Random House, New York, 1999.
  2. Betts, R. Suprise Attack: Lessons for Defense Planning. Brookings Insitution, Washington, 1981.
  3. Centers for Disease Control and Prevention Addressing emerging in­fectious disease threats: a prevention strategy for the United States. US Department of Health and Human Services, Public Health Service, Atlan­ta, 1994.
  4. Чобељић, М., Куљић-Капулица, Н., Мировић, В., Лако, Б., Булајић, Н., Ристановић, Е., Шуљагић, В., Јовановић, Д. и Лазић, С. Биолошко оружје. Војноиздавачки завод, Београд, 2003.
  5. Danzig, R., Catastrophic Bioterrorism: What is to be Done? Center for Technology and National Security Policy – National Defense University, Washington, 2003.
  6. Gaddis, L. „The Long Peace: Elements of Stability in Postwar Intenational System.“ International Security, 10(4), 1986, pp. 99-142.
  7. Glaser, C. L. и Kaufmann, „What is the Offense-Defense Balance and Can We Measure It?“ International Security, 22(4), 1998, pp. 44-82.
  8. Guillemin, J. Biological Weapons: From the Invention of State – Sponsored Programs to Contemporary Bioterrorism. Columbia University Press, New York, 2004.
  9. Harris, R. и Paxman, J. A. A Higher Form of Killing: The Secret Story of Gas and Germ Warfare. Hill & Wang, New York, 1982.
  10. Jervis, R. „Cooperation Under the Security Dilemma.“ World Politics, 30(2), 1978, pp. 167-214.
  11. Jervis, R. The Meaning of the Nuclear Revolution. Cornell University Press, Ithaca, 1989.
  12. Klietmann, W. F. и Ruoff, L. „Bioterrorism: Implications for the clinical microbiologist.“ Clinical Microbiology Review, 14, 2001, pp. 364-381.
  13. Livingstone, N. C. и Douglas, J. D. CBW: The Poor Mans’s Atomic Bomb. Institute for Foreign Policy Analysis, Cambridge, 1984.
  14. Lederberg, (ed.) Biological Weapons: Limiting the Threat. MIT Press, Cambridge, 1999.
  15. Lynn-Jones, S. „Offense-Defense Theory and Its Critics.“ Security Studies, 4(4), 1995, pp. 660-691.
  16. Mayor, А. Greek Fire, Poison Arrows & Scorpion Bombs: Biological and Chemical Warfare in the Ancient World. Overlook Press, New York, 2003.
  17. Mearshiemer, J. „Back to the Future: Instability in Europe After Cold War.“ International Security, 15(1), 1990, pp. 5-56.
  18. Meselson, M., Guillemin, J., Hugh-Jones, M., Langmuir, A., Popova, I., Shelokov, A., и Yampolskaya, O. „The Sverdlovsk anthrax outbreak of 1979.“ Science, 266, 1994, pp. 1202-1208.
  19. Савић, А. и Јовић, Р. Биотероризам, биолошки рат, биолошко оружје. Институт за политичке студије; Београд, 2004.
  20. Schelling, T. C. Arms and Influence. Yale University Press, New Ha­ven, 1966.
  21. Schelling, C. и Halperin, M. Strategy and Arms Control. Pergamon Press, New York, 1985.
  22. Schneider, R. и Grinter, L. E. (eds.) Battlefield of the Future: 21st Century Warfare Issues. Air University Press, Maxwell Air Base, 1995.
  23. Stern, Ј. The Ultimate Terrorists. Harvard University Press, Cambrid­ge, 1999.
  24. S.A. Congress, Office of Technology Assessment Technologies Underlying Weapons of Mass Destruction. Governmnet Printing Office, Washington, 1993.
  25. Van Evera, S. Causes of War: Power and Roots of Cornell University Press, Ithaca, 1999.
  26. Zilinskas R. A. (ed.) The Microbiologist and Biological Defence Re­search: Ethics, Politics and International Security. Annnls of the New York Academy of Sciences, 666, 1992.
  27. Zilinskas, R. A. (ed.) Biological Warfare: Modern Offense and Defen­se. Lynne Rienner Publishers, Boulder, 1999.
периодика Политичка ревија 2/2010 УДК: 623.458:355.1(100) 335-364