Izaberi jezik:
Tema broja

RUSKA SPOLjNA POLITIKA I SRBIJA - ČLANCI

TRI FAZE POLITIČKE IGRE U KASPIJSKOM PODRUČJU

Sažetak

U ovom radu autor istražuje dimenzije i razvoj geopolitičkog nadmetanja oko korišćenja i transporta energenata iz Kaspijskog područja do svetskog tržišta, kao i njegove šire geoekonomske i političke ciljeve. Uočavajući glavne državne aktere, njihove interese i ciljeve, rad se usmerava na objašnjavanje toka «Nove velike igre» i njene tri dosadašnje faze: onu pre 11. septembra 2001. godine, koja je protekla u ruskim pokušajima zadržavanja prima­ta u transportu energenata na ovom delu postsovjetskog prostora; drugu, nakon 11. septembra 2001. godine, koja je protekla u znaku «uskakanja» SAD na ovaj prostor i njihove inicijative koja je pretila da promeni odnos snaga; i treću, nakon 2005. godine, koja predstavlja period ponovnog preokreta u kome Rusija i njeni saveznici ponovo preuzimaju primat u «Novoj velikoj igri» i najveći deo ovoga prostora do daljnjeg pretežno zadržavaju u sopstvenoj interesnoj sferi.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Nacionalni interes 1-2/2009 УДК: 327(574/575) 253-280
ç