Изабери језик:
Тема броја

АКТУЕЛНО

ТРГОВИНА ЉУДСКИМ ОРГАНИМА – ЗЛОЧИН САВРЕМЕНОГ ДОБА

Сажетак

Трговина људима није индивидуални феномен који угрожава ограничен број људи, већ је феномен који има дубоке друштвене и економске импликације, имајући у виду чињеницу да му погодују глобализација и употреба нових технологија. Трговина људима погађа готово све: жене, мушкарце, девојчице и дечаке. Присутна је на сваком континенту, сваком региону света уз тенденцију перманентног раста. Видови експлоатације из којих се акумулира велика добит међусобно се разликују, али сви подразумевају насилну експлоатацију и злоупотребу људских бића и њихових права. Облици експлоатације могу имати широк дијапазон, од сексуалне експлоатације, експлоатације радне снаге, поробљавања као радника у домаћинству, укључивања у криминал, присилне војне службе, уговорених бракова, итд. Ниво психичких и физичких оштећења код жртава трговине људима до те мере је изражен да га је веома тешко изнова избалансирати и оспособити жртве до одговарајућег телесног и менталног здравља. Међутим, у овом раду посебно апострофирамо, један од најбруталнијих злочина данашњице, трговину органима људских бића, као својеврстан бизнис на црном тржишту органа, где укупна вредност делова тела просечног одраслог човека достиже на стотине хиљада евра. При том, указујемо да наша свакидашњица, на овом стадијуму развоја друштва, обилује низом контрадикторности. Дакле, с једне стране, имамо научно-технолошки и уопште друштвени напредак, до неслућених размера, а с друге стране, има­мо најмонструозније злочине попут трговине људима и трговине њиховим органима, који деградирају досадашња цивилизацијска достигнућа.

кључне речи:

Референце

  1. Бановић Божидар, Бјелајац Жељко, „Traumatic experiences, psy­chophysical consequences and needs of human trafficking victims“, Војносанитетски преглед, 69, iss. 1, Београд, 2012.
  2. Бјелајац Жељко, Марковић Милош, Павловић Зоран, „Particulars of Modern Slavery as a Deviant Social Phenomenon“, Review of International Affairs, LXIII, No. 1146, April-June 2012, Beograd.
  3. Бјелајац Жељко, Модерно ропство, „ДТА-Београд“, Београд, 2008.
  4. Бјелајац Жељко, Спалевић Жаклина, Бановић Божидар, „Psychophys­ical status of human trafficking victims“, HealthMED Journal, Volume 7 Number 4, DRUNPP, Сарајево, 2013.
  5. Бјелајац Жељко, Трговина људима, узроци и последице, Београд, 2005.
  6. Кандић-Поповић Зорица, Правна заштита основних људских вредности у Централној и Источној Европи и модерна биотехнологија, http://e-lib.rss.cz.
  7. Kelly Liz, Regan Linda, „Stopping Traffic: Exploring the extent of and responses to trafficking in women for sexual exploitation in the UK Lon­don“, Home Office, Police Research Series, Paper 125, London, 2000.
  8. Мујовић-Зорнић Хајрија, „Донација и трансплантација органа“, http://www.ius.bg.ac.rs/prof/Materijali/ dramar/h.mujovic.transplantpdf, Београд, 2013
  9. Радишић Јаков, „Пресађивање делова човечијег тела другоме: правна питања“, Право теорија и пракса, 5-6/2001.
  10. Coomaraswamy Radhika, „Integration of the human right of women and the gender perspective Violence against women“, E/CN. 4/2000/68, odlomak 17, Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Geneva, Switzerland, 29. februar 2000.
  11. http://www.astra.org.rs
  12. http://www.balkaniyum.tv/bih/vijesti/23745.shtml
  13. http://www.ligadoktora.com/artides/1358/i-srbi-kupuju-organe-na-crnom
  14. http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.292.html:218671-Potvrdjene-sve-sumnje
  15. http://www.smedia.rs/bizms/vest/36843/Trgovina-organima-Ljudski-organi-Donatori-organa-Koliko-kostaju-ljudski-organi-na-cmom-tržištu
  16. https://www.kyivpost.com/content/ukraine/body-parts-trade-based-inukraine.html
периодика Политичка ревија 1/2014 УДК: 343.9.02:61 269-284