Izaberi jezik:
Tema broja

ČLANCI I STUDIJE

TREĆA ARMIJA 78 DANA U ZAGRLJAJU „MILOSRDNOG ANĐELA“

Sažetak

Nebojša Pavković, Treća armija sedamdeset osam
dana u zagrljaju „Milosrdnog anđela“: Ratni dnevnik
komandanta Treće armije Vojske Jugoslavije,
Medija centar „Odbrana“, Beograd 2018.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Politika nacionalne bezbednosti 1/2019 1/2019 УДК: 355.48(497.11)”1999”(093)(049.3) 253-262
ç