Izaberi jezik:
Tema broja

ČLANCI I STUDIJE

TRANSFORMACIJA RUSKE MOĆI U GLOBALNOM KONTEKSTU I NA PRIMERU SRBIJE

Sažetak

Otkad je sveta i veka fenomen moći zaokuplja kako čoveka kao jedinku, tako i sve proistekle kolektivitete. Moć otvara mnoga vrata, završava nezavršive procese, ali i opija, zavarava, pa su istorijske čitanke prepune priča o njenoj zloupotrebi. Vremena u kojima se na moć gledalo isključivo na osnovu svojih najtvrđih poluga: vojne i ekonomske sile, odavno su iza nas. Ono što je Džozef Naj utemeljio kao meku moć, i koja se odnosila prvenstveno u svrhu vođenja rasprava o američkoj moći krajem dvadesetog veka, često se pogrešno upotrebljava za označavanje svih drugih vrsta moći, osim one vojne. Stoga se kao važan zadatak u sferi razumevanja odnosa moći u savremenom svetu nameće određenje pojma moći kao i njegova dalja diferencijacija i klasifikacija. Ono što primarno usmerava ozbiljnije države današnjeg sveta da sve više koriste ovaj oblik moći jeste činjenica da je ona manje rizična za primenu od vojne ili ekonomske moći, dok se kao problem najčešće ističe previše dug protok vremena da se uberu njeni rezultati, kao i činjenica da njen uspeh najčešće zavisi od kredibiliteta vlade države koja je primenjuje. Šta se danas karakteriše kao moć i koji su njeni oblici? Kako se prema elementima koji su se kao objedinjeni kasnije našli pod zajedničkim imeniteljem meke moći odnosio Sovjetski Savez u različitim etapama svog postojanja, a kako Ruska Federacija devedesetih? Da li se spoljnopolitička agenda „Nove Rusije“ može posmatrati kroz prizmu transformacije njene moći od one najtvrđe, vojne i energetske, ka elementima koji karakterišu meku moć, i kako se ovaj oblik moći ispoljava prema Balkanu na primeru odnosa prema Srbiji, neka su od pitanja na koje će pokušati da odgovori ovaj rad.

Ključne reči:

Reference

  • Агенција за привредне регистре – Регистар удружења: http://pretraga2.apr.gov.rs/unifiedentitysearch, 09/07/2019.
  • Bendix, R., Max WeberAn Intellectual Portrait, University of California Press, Berkeley, Los Angeles, London, 1977.
  • Beriša, H., Rakić, M., „Vojna moć vodećih svetskih zemalja i deficit resursa“, Vojno delo 3/2018.
  • Boulding, K., Three Faces of Power, Newbury Park, California: Sage Publications, 1989.
  • Деспотовић, Љ., „Антиномије националне (не)моћи: Глобализацијски геополитички контекст националне безбедности Србије“, Политика националне безбедности бр. 2/2016, ИПС, Београд, 2016.
  • Долински, А., „Чврст став о мекој сили Русије“, Russia Beyond, 4. октобар 2015
  • Ђурковић, М., „Русија и откривање меке моћи“, Национални интерес 4/2008, ИПС, Београд 2008.
  • Ђурковић, М., „Савремена руска спољна политика и Србија почетком XXI века”, Kултура полиса бр. 17, Нови Сад 2012.
  • Helsinški bilten, „Ruska meka moć u ekspanziji“, HB br. 120, октобар 2015.
  • Гајић, А., „Џозеф Нај и спорне димензије руске моћи“, Национални интерес 1/2017, ИПС, Београд, 2017.
  • Вукасовић, Д., „Источно партнерство: домети и ограничења“, Српска политичка мисао бр. 2/2019. ИПС, Београд, 2019.
  • Lee, B., Moć principa: časno uticanje, Beograd, Grmeč, 1998.
  • Малыхин, М., Российские вузы увеличат прием иностранных студентов, За год число иностранных студентов в российских вузах выросло на 14% — до 186 606 человек, Ведомости, Москва, 19 февраля 2015.
  • Младеновић, М., Пономарева, Ј., „Мека моћ Русије – Услов њеног геополитичког успона“, Српска политичка мисао 1/2016, ИПС Београд, 2016.
  • Naj Dž., Paradoks američke moći, BMG Beograd, 2004.
  • Naj, Dž., Budućnost moći, Arhipelag, Beograd, 2012.
  • Nye J., Bound to Lead: The Changing Nature of American Power, Basic Books, New York, 1990.
  • Nye, J., Soft Power, Public Affairs, New York, 2004.
  • Nye, Ј., “The Future of Russian-American Relations”, Horizons, No. 2 Winter 2015, CIRSD, Belgrade, 2015.
  • Pavlović, V., „Veberova koncepcija moći“, Godišnjak FPN, 2009.
  • „Russia to Up Nuclear Weapons Spending 50% by 2016“, Sputnik, Military & Intelligence, доступно на: https://sputniknews.com/military/20131008184004336-Russia-to-Up-Nuclear-Weapons-Spending-50-by-2016/, приступљено 06/09/2019.
  • „Русија упозорила Србију на могуће увођење ограничења на увоз бресака и шљива“, Russia Beyond, 16. август 2019.
  • Степић, М., Геополитика неоевроазијства, ИПС, Београд, 2013.
  • Суботић, М., „Безбедносни троугао: ЕУ – НАТО – Руска Федерација и позиција Србије“, Политика националне безбедности бр. 1/2018, ИПС, Београд, 2018.
  • Stojanović, S., Nikolić, S. , „Nova globalna podela moći“, Beograd, 2009.
  • Tadić, D., „Primena koncepta meke moći u ruskoj spoljnoj politici u 21 veku“, Međunarodni problemi, IMPP, 1/2016.
  • „Зашто је Русија војна суперсила“, Политика, 07.05.2019.
  • Званични сајт Владе Републике Србије: „Русија прва притекла у помоћ Србији у одбрани од поплава“, https://www.srbija.gov.rs/vest/210469/rusija-prva-pritekla-u-pomoc-srbiji-u-odbrani-od-poplava.php 28/08/2019.
PERIODIKA Politika nacionalne bezbednosti 2/2019 2/2019 УДК: 327::911.3+316.42+355.02(470+571) 109-132
ç