Izaberi jezik:
Tema broja

O SRPSKOJ POLITIČKOJ MISLI I IDENTITETU

TRADICIJA I FENOMEN SPOMENIKA U OČUVANJU NACIONALNOG IDENTITETA

Sažetak

Rad se oslanja na tezu etnologa Dušana Bandića da za postojanje etničkog identiteta nije potrebno mnogo, do toga da je dovoljno i samo ime zajednice. Razmatra se primer seče šesto godina starog hrasta na trasi auto puta kroz Srbiju, kojim je predstavljena srpska tradicija, u konkretnom slučaju uništena i zamenjena, prema planu, spomen parkom koji će se odnositi na posečeno drvo. Ovim tekstom je postavljeno pitanje je li etnički odnosno nacionalni identitet ugrožen zamenjivanjem elementa tradicijske kulture fenomenom spomenika.

Ključne reči:

Reference

  1. Бандић, Душан. Народна религија Срба у 100 појмова, Нолит, Београд 2004.
  2. Badić, Dušan, „Etnos“, u knjizi Carstvo zemaljsko i carstvo nebesko: Ogledi o narodnoj religiji, Treće izdanje, Biblioteka XX vek, Beograd 2008.
  3. Bandić, Dušan, „O narodnom pravoslavlju danas“, u knjizi Narodno pravoslavlje, Biblioteka XX vek, Beograd 2010.
  4. Bošković-Stulli, Maja. „O folklorizmu“, u knjizi Usmena književnost nekad i danas, Biblioteka XX vek, Prosveta, Beograd, 1983.
  5. „Конвенција о заштити културне и природне баштине“. Службени лист СФРЈ, Међународни уговори – бр.9. Доступно на: http://www.kultura.gov.rs/docs/stranice/82128418889499865927/9.%20Konvecija%20o%20zastiti%20svetske%20kulturne%20i%20prirodne-bastine%20%281972%29.pdf
  6. Миљковић Матић, Јелена. „Национални интереси у обнови ташмајданског парка“, Гласник Етнографског музеја, Књига 76, Београд, 163-174.
  7. Радичевић, Бранко В, Плава линија живота – српски сеоски споменици и крајпуташи, Београд, 1961.
  8. Sagan, Karl, Kozmos, Treće izdanje, Otokar Keršovani, Opatija 1991.
  9. Smit, Antoni, Nacionalni identitet, Biblioteka XX vek, Beograd, 2010.
  10. Софрић Нишевљанин, Павле. Главније биље у народном веровању и предању код нас Срба, БИГЗ, Београд, 1990.
  11. Спасић, Никодије. Сеча записа: о проклетству или божјој казни, Нови пут, Светозарево, 1991.
  12. Чајкановић, Веселин. Речник српских народних веровања о биљкама, Рукопис приредио и допунио Војислав Ђурић, Сабрана дела из српске религије и митологије, Књига четврта, Београд, 1994.
PERIODIKA Politička revija 4/2015 УДК 323.1:725.94/726 63-72
ç