Izaberi jezik:
Tema broja

OSVRTI I PRIKAZI

TOMA PIKETI, KAPITAL U XXI VEKU

Sažetak

Prikaz knjige: Toma Piketi, Kapital u XXI veku, Akademska knjiga, Novi Sad, 2015, 715 str.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Srpska politička misao 3/2015 УДК 330.14“20“(049.3) 253-262
ç