Izaberi jezik:
Tema broja

SAVREMENA BEZBEDNOST

TERORIZAM U POLITIČKOJ TEORIJI

Sažetak

Rad je posvećen definisanju savremenog terorizma i do­prinosu nauke političke teorije na putu ka opšteprihvatljivoj definiciji terorizma. U ovom radu nisu posebno analizirane političke teorije, već je celokupan rad prožet političkom teorijom koja izučava problematiku savremenog terorizma. Pored pojmovnog određenja, autor nudi svoju definiciju terorizma, a posebnu pažnju posvećuje motivima nosilaca ovog vida nasilja uz argumentaciju da je svaki terorizam politički motivisan. Kritički su analizirane akademske i administrativne definicije terorizma, posebno administrativne ili definicije “po naređenju”. Osvetliti dubinske dimenzije političkih aspekata savre­menog terorizma, predstavlja veliki izazov za nauku, jer terori­zam kao svetski problem nije adekvatno tretiran od strane nekih velikih sila, zbog različitih ciljeva njihove spoljne politike, kao i mesta i uloge nadnacionalnih organizacija u toj politici. Utvrđivanje uzroka terorizma je veoma težak i maglovit put do cilja. Nepostojanje društvene analize na svetskom nivou o uzrocima i motivima nije slučajan propust pojedinih država, već njihova namera, što odgađa verovatnoću uspešnijeg antiterorističkog delovanja na globalnom nivou. Dakle, međunarodni sistem bezbednosti je pred velikim izazovima: kako očuvati integtralnu bezbednost i kako zaštititi građane od sve teže kontrolisanog političkog nasilja terorizma.

Ključne reči:

Reference

  1. European terorism, by Yonah Alexander and Dennis A. Pluchinsky, Brasseys, Washinton, 1992.
  2. Димитријевић, В.: Тероризам, Радничка штампа, Београд, 1982. Димитријевић, В.: Страховлада, Рад, Београд, 1985.
  3. Hoffman B.: Унутрашњи тероризам, Народна књига, Алфа, Београд, 2000.
  4. Horowitz Leonard G, Death in the Air: Globalism, Terrorism, and Toxic Warfare, Sandpoint, Tetrahedron, 2001.
  5. Гаћиновић Р.: Тероризам, Драслар партнер, Београд, 2005.
  6. Гаћиновић Р.: Антитероризам, Драслар партнер, Београд, 2006.
  7. Јаковљевић Д.: Тероризам с гледишта кривичног права, Службени лист СРЈ, Београд, 1997.
  8. Џонатан Р. Вајт, Тероризам, Alexandria Press, Београд, 2004.
  9. Taylor, Max. I Horgan, John (ur): Тероризам и будућност, Голден маркетинг, Загреб, 2002.
  10. Wilkinson, R: Тероризам против демократије, Голден маркетинг, Загреб, 2002.
PERIODIKA Srpska politička misao 2/2010 УДК: 323.28:32.01 177-195
ç