Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

ТЕРОРИЗАМ КАО ПРЕТЊА ЕВРОПСКОЈ БЕЗБЕДНОСТИ СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА СРБИЈУ

Сажетак

Рад представља синтезу заједничких напора оба аутора да подручје тероризма прикажу на глобалном или светском и Европском и регионалном нивоу. Разлози који су опредељујуће утицали на избор овог темата тичу се чињенице да је тероризам готово у средишту свих светских збивања као пошаст која негативно утиче на опште стање безбедности у свету као и општи напредак и развој друштва и државе у целини. С друге стране, подручје Европе може данас да представља и епицентар тероризма који прети да наруши крхко успостављен мир на подручју Босне и Херцеговине, у делу Републике Србије на Косову и Метохији као и у Бившој Југословенској Републици Македонији. Реч је пре свега о исламском тероризму као облику испољавања верског фанатизма који се прелива са других жаришта у свету. Томе у прилог говоре последњи подаци о изведеним терористичким актима у Зворнику (БиХ) и Тетову и Куманову (Македонија). У оба случаја употребљени су насилни акти, као средство за лишавање живота и слободе припадника полиције, у циљу стварање осећаја несигурности код грађана у овим државама, као и узимајући шири геостратешки положај и у самом региону Југоистока Европе. У складу са наведеним, у раду је коришћена научна и стручна литература како би се указало на општи појам тероризма, класификацију терористичких организација и њихово деловање на подручју Европе са посебним освртом на Србију. Поред тога, графички и табеларно су предочени статистички подаци који се односе на терористичке нападе на Косову и Метохији. У погледу методолошког оквира, коришћени су методи анализе, синтезе, историјски, систематски, логички, метод анализе садржаја, статистички и др.

кључне речи:

Референце

  1. Алексић Живојин, Зоран Миловановић: Лексикон криминалистике, Глосаријум, Београд, 1995.
  2. Алкалај Ивана, „Медији и тероризам“, Војно дело, Министарство одбране, Београд, бр. 4/11.
  3. A secure Europe in a better world; European Security Strategy (превео Срђан Глигоријевић), АISAC Fond, International and Security Affairs Centre, Центар за међународне и безбедносне послове, Београд, 2006.
  4. Благојевић Берислав, „Баскија на развођу тероризма и етнорегионализма“, Глобус: часопис за педагошко-методска питања и унапређење наставе географије, Српско географско друштво, Београд, бр. 31/06.
  5. Борба против тероризма, Активности Савета Европе у правној области, Стразбур, септембар 2007. године.
  6. Бела књига Владе Србије о тероризму на Косову и Метохији, Београд, 2003.
  7. Деренчиновић Давор, „Нови антитероризам на размеђу деполитизације и дејуридизације“, Зборник Правног факултета у Загребу, Загреб, бр. 3-4/02.
  8. Ђорић Марија: Идеолошки мотивисан екстремизам као генератор политичког насиља, Факултет политичких наука, Београд, 2013.
  9. Ђукановић Драган, „Западни Балкан: од сукоба до евроинтеграција“, Годишњак Факултета политичких наука, Факултет политичких наука, Београд, бр. 3/09.
  10. Јоксић Иван, Дукић Мијатовић Маријана, „Осврт на терористичке организације и модалитети њиховог финансирања“, у зборнику: Тероризам као глобална претња (приредили Жељко Бјелајац, Мина Зиројевић Фатић), Правни факултет за привреду и правосуђе и Центар за безбедносне студије, Нови Сад, 2012.
  11. Курмон Бартелеми, Рибникар Дарко: Асиметрични ратови, НИЦ Војска, Београд, 2003.
  12. Маринковић Дарко: Сузбијање организованог криминала-специјалне истражне методе, Прометеј, Нови Сад, 2010.
  13. Мијалковски Милан: Тероризам, Факултет цивилне одбране, Београд, 2004.
  14. Ракић Миле: Безбедносна превентива, Институт за политичке студије, Београд – Земун, 2006.
  15. Сиришки Софија, „Европска Унија и НАТО – Реформа трансатлантског савеза“, Међународни проблеми, Институт за међународну политику и привреду, Београд, бр. 2/03.
  16. Симеуновић Драган: Тероризам – општи део, Едиција Crimen, Београд, 2009.
  17. Симеуновић Драган, „Етно-сепаратистички тероризам у западној Европи – ИРА и ЕТА“, у зборнику: Тероризам као глобална претња (приредили Жељко Бјелајац, Мина Зиројевић Фатић), Правни факултет за привреду и правосуђе и Центар за безбедносне студије, Нови Сад, 2012.
  18. Whittaker David: Terrorists and Terrorism in contemporary world, Taylor and Francis e-Library, New York, 2004.
периодика Политика националне безбедности 1/2015 УДК 323.28:355.02(4-672EU)(497.11) 101-118