Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

ТЕРОРИСТИЧКИ ПОТЕНЦИЈАЛ АЛБАНСКИХ ЕКСТРЕМИСТА НА ЗАПАДУ МАКЕДОНИЈЕ И НА ЈУГУ ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ

Сажетак

Провокативно коришћење беспилотне летилице са заставом „Велике Албаније“ у Београду (14.10.2014.), изјава премијера Албаније о „уједињењу Албанаца Албаније и Косова“ (05.04.2015.), и оружани препад албанских екстремиста на полицијску станицу на северу Македоније (21.04.2015.), поново су актуелизовали великоалбаанску националну идеју, а тиме и питање могућег обнављања етносепаратистички мотивисаног насиља албанских екстремиста на Балкану. Полазећи од тога, рад је резултат истраживања које је било усмерено на трагање за одговором на питање: Да ли на југу централне Србије и на западу Македонији постоји терористички потенцијал албанских екстремиста, чијим се активирањем може озбиљније угрозити безбедност у региону? Сагласно тако одређеном проблему и предмету, циљ истраживања био је да се анализом расположивих садржаја идентификују и научно опишу неки од погодујућих фактора који могу утицати на поновну ескалацију албанског екстремистичко-терористичког насиља на том делу Балкана. Резултатима тако усмереног истраживања, идентификовани су, анализирани и у раду научно опсани неки од значајних фактора терористичког потенцијала албанских екстремиста на југу централне Србије и на западу Македоније, и то: 1) нестабилност међудржавних и међуетничких односа у региону, 2) албанске екстремистичке групе и организације, 3) великоалбанска национална идеја и 4) ефекти насиља „Ослободилачке војске Косова“ као „добар пример“ остваривања политичких циљева насилним средствима. Синтезом резултата анализе тих фактора, у раду се закључује да терористички потенцијал албанских екстремиста на истраживаном геопростору Балкана, и даље постоји. Због ограничености обима рада, у њему нису анализирани и бројни други фактори евентуалног обнављања насиља албанских екстремиста у региону који, свакако, могу бити предмет будућих истраживања.

кључне речи:

Референце

  1. Албански тероризам и организовани криминал на КиМ, Влада Републике Србије, Београд, 2003.
  2. Vajt, Džonatan R.: Terorizam, Aleksandrija Press, Beograd, 2004.
  3. Гаћиновић, Радослав: Отимање Косова и Метохије, НИЦ „Војска“, Београд, 2004.
  4. Đukanović, Dragan: “The Process of Institutionalization of the EU’s CFSP in the Western Balkans Countries during the Ukraine Crisis“, Croatian International Relations Review, 1/2015, Zagreb 2015.
  5. Зогај, Агим: Сведочење о путу слободе, Зери, Приштина, 2000.
  6. Јовановић, Живадин: Косовско огледало, Београдски форум за свет равноправних, Београд, 2006.
  7. Курир, дневни лист, Београд, 22 април 2015.
  8. Platforme per gjidhien eceshtjes kombetare shqiptare, Tirane, октобра 1998.
  9. Политика, дневни лист, Београд, 15. октобар 2014.
  10. Raufer, Xavier: Pretnja Evropi – Albanska mafija, Forum zabezbednost i demokratiju, Beograd, 2005.
  11. Стевановић, Обрад: „Ефекти албанског тероризма на Косову и Метохији“, Зборник радова, број 1/2015, Филозофски факултет у Приштини, К. Митровица, 2015.
  12. Стевановић, Обрад: „Објекти напада и последице албанског тероризма на Косову и Метохији“, у зборнику радова: Косово и Метохија 1912 – 2012, К. Митровица, 2012.
  13. Стевановић, Обрад: Посебности албанског тероризма на Косову и Метохији, докторска дисертација, Факултет безбедности, Београд, 2008.
  14. Стевановић, Обрад: „Терористичка обележја насиља албанских екстремиста на Косову и Метохији“, узборнику радова: Насиље у Србији – узроци, облици, последице и друштвене реакције, том 1, КПА, Београд, 2014.
  15. Стевановић, Обрад и др.: „Превенција етнички мотивисаног тероризма у Републици Србији: Студија случаја – Бујановац, Прешево, Медвеђа“, Теме, бр. 4/2012, Ниш, 2012.
  16. Стијовић, Зоран: Космет – моје сведочење, издање аутора, Београд, 2007.
  17. Слободна Европа, 07. 04. 2015, http://www.slobodnaevropa.org/content/sta-je-stvarno-rama-rekao/26943085.html, приступљено: 06. 05. 2015.
  18. Shea, John: Macedonia and Greece: The Struggle to Define a New Balkan Nation, Mc Farland and Co. Inc., Jefferson, 1997.
  19. Терзић, Славенко: Косово и Метохија у 20. веку – политичке, идеолошке, демографске ицивилизацијске координате, рукопис, Историјски институт САНУ, Београд, 2005.
  20. France Press, 23.02.1998.
  21. Harmon, Sh: Terorizam danas, Golden Marketing, Zagreb, 2002.
  22. Wilkinson, Paul: Terorizam protiv demokracije, Golden Marketing, Zagreb, 2002.
периодика Политика националне безбедности 1/2015 УДК 328.28(=18)(497.7-15)(497.11-13) 11-28