Изабери језик:
Тема броја

ПРВИ СВЕТСКИ РАТ - ТЕМЕ ВЕЛИКОГ РАТА

ТЕРОР БУГАРСКИХ ОКУПАТОРА У ВРАЊСКОМ КРАЈУ ЗА ВРЕМЕ ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА

Сажетак

Рад анализира систем терора који су успоставили Бугари током Првог светское рата над становницима јужне Србије, са посебним освртом на насиље које су бугарски окупатори починили у Врању u околини. Окупирањем територија Србије, Бугари су у Првом светском рату настојали дa остваре идеју “Велике Бугарске”, позивајући ce превасходно на одлуке Санстефанског мира. Вођени иредентистичким идејама Бугари су коришћењем пропаганде u ревизијом историјских чињеница вршили насилну бугаризацију српског становништва, тврдећи да је реч не о Србима, већ о ‘‘Мо­равским Бугарима”. С обзиром дa бугаризовање Срба није могло да се спроведе мирним путем, бугарски окупатори су користили разне облике политичког насиља. Срби у Врању и околини су били интернирани, убијани и мучени само због тога што нису желели да се одрекну свог националног идентитета. Иако је систем бугарског терора био присутан на простору читавог Врања, у Сурдулици су се извршавале најмасовније u најбруталније егзекуције, о чему сведоче масовне гробнице Срба у овом крају.

кључне речи:

Референце

  Монографије

  1. Бојковић, Слађана, Пршић, Милоје, Страдање српског народа у Србији 1914-1918, Историјски музеј Србије, Београд, 2000.
  2. Динић, Сретен, Бугарска зверства у Врањском округу, Штампарија књижарница и цинкографија, Народ, Београд, 1921.
  3. Лилић, Борислава, Из прошлости српско-бугарских односа, Институт за политичке студије, Београд, 1999.
  4. Павловић, Момчило, Поменик жртеама бугарског терора на југу Србије 1915-1918, Институт за савремену историју, Бео­град, 2007.
  5. Рајс, Арчибалд, Аустро-бугаро-немачке повреде ратних зако­на и правила: дописи једног практичара криминалисте са српског македонское фронта, Државна штампарија Краљевине Србије, Крф, 1918.
  6. Рајс, Арчибалд, Шта сам видео и проживео у великим данима: саопштења једног пријатеља из тешких времена, Дерета, Београд, 1991.
  7. Симеуновић, Драган, Тероризам, Правни факултет, Београд, 2009.
  8. Стојанчевић, Владимир, Српско-бугарски односи у западној Бугарској (1804-1918), Институт за политичке студије, Бео­град, 2005.
  9. Трајковић, Александар, Време безумља: документи о бугарским злочинима у врањском крају 1915-1918, Економска по­литика, Београд, 1981.
  10. Фром, Ерих, Анатомија људске деструктивности, II део, Напријед, Загреб, 1986.
  11. Хаџи-Васиљевић, Јован, Бугарска зверства у Врању и околини (1915-1918), Подружница потомака ратника ослободилачких ратова Србије од 1912. до године “4. октобар”, Врање, 2003.
  12. Хаџи-Васиљевић, Јован, Кроз Албанију 1915. године, Штампарија Св. Сава, Београд, 1929.
  13. Хаџи-Васиљевић, Јован, Са Крфа на солунско војиште, Удружење потомака ратника ослободилачких ратова Србије од 1918. године, Врање, 2012.
  14. Хаџи-Васиљевић, Јован, Српска војска у европско мрату, Удру­жена потомака ратника ослободилачких ратова Србије од 1918. године, Врање, 2008.

  Чланци

  1. Симеуновић, Драган, “The Tradition of Collective Guilt as the Main Source of the Cultur of Violence”, Science and Society – Nauka i društvo, бр. 2, 2014.

  Архивска грађа

  1. Међународна комисија за ислеђивање бугарских злочина у Србији u Македонији 1916-1922, Архив Југославије, бр. фонда 14, бр. фасцикле 2.
  2. Documents relatifs aux violations des conventions de la Haye et du Droit International en général, commises de 1915-1918 par les Bulgares en Serbie occupée, I-III, Paris, 1919.

   

   

периодика Национални интерес 2/2015 УДК 94(497.11)(497. 2)“1914/1918“ 181-200