Izaberi jezik:
Tema broja

OGLEDI I STUDIJE

TERITORIJALNA AUTONOMIJA SA POSEBNIM OSVRTOM NA REGIONALNU DRŽAVU

Sažetak

Gotovo da danas ne postoji država u svetu koja ne­ma ili nije imala u bližoj ili daljoj prošlosti pro­bleme sa stanovništvom barem na jednom delu svoje teritorije. Brojni su primeri suprotstavljanja državnom centralizmu od strane različitih naroda ili etničkih grupa, nezadovoljnih u prvom redu stepenom i načinom poštovanja njihovih posebnosti (istorijskih, nacionalnih, jezičkih, kulturnih…) i interesa koji odatle proističu. Bilo je jasno da se u interesu celine države i stabilnosti sistema mora pristupiti stvaranju posebnog pravnog reži­ma i institucionalnim garancijama koje bi važile za određeni deo (ili delove) teritorije i stanovništvo tu nastanjeno. Jedan od načina prevazilaženja stvarnih ili pretećih problema je uspostavljanje teritorijalne autonomije. U ovom radu ćemo pristu­piti utvrđivanju njenih osnovnih političkih karakteristika, zajedničkih elemenata i opštih crta kao i specifičnosti vezanih za pojedine slučajeve. Smatramo da teritorijalna autonomija ima zanimljivu perspektivu pred sobom, usled brojnih i razno­likih mogućnosti koje pruža u interesu dugotrajne političke stabilnosti.

Ključne reči:

Reference

  1. Игњатовић Ђорђе, Методологија истраживања криминалитета, Правни Факултет у Београду, 2009.
  2. Јовичић Миодраг, Лексикон српске уставности 1804-1918, Филип Вишњић, 1999.
  3. Јовичић Миодраг, Савремени федерализам, Службени гласник, 2006.
  4. Кутлешић Владан, Основи права, Службени лист СЦГ, 2005.
  5. Lexique des termes juridiques, Dalloz, 16ème édition, 2007.
  6. Марковић Ратко, Уставно право и политичке институције, Службени гласник 2000.
  7. Павловић Марко, “О правној свести код Срба”, Архив за правне и друштвене науке, број 1-3, јануар-септембар 1996.
  8. Савовић Миодраг, Органи управе у територијалној аутономији – положај и улога, 2004.
  9. Тасић Ђорђе, Проблем оправдања државе, увод у правне науке, енциклопедија права, Службени лист СРЈ, 1995.
  10. Favoreu Louis, Droit constitutionnel, Dalloz, 2009.
  11. Устави Шланије, Италије, Португала и Белгије.
PERIODIKA Politička revija 2/2010 УДК: 323.17:321.01 261-282
ç