Изабери језик:
Тема броја

СРБИЈА И ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

ТЕОЛОГИЈА СЛОБОДНОГ ТРЖИШТА

Сажетак

Према мишљењу критичке интелигенције проблем савремене (економске) кризе није у тржишту, већ у слободном тржишту. У природи тако нешто не постоји. Свако тржиште има своје законитости, иначе то није тржиште. Питање је, дакле, у чију корист су ти закони о слободном тржишту написани? Следећи проблем је што се идеологија слободног тржишта заснива на расправама које су написали људи који нису економисти. Управо због ових разлога наука се претварала у очигледну идеологију. Главно питање је, дакле, да ли је слободна, тржишна економија научна? Треће, неки економисти сматрају да у већини теологија (богословља) Бог или богови имају савршенство, док су људи грешни управо онако како економски идеолози говоре о слободном тржишту. Они сматрају да је слободно тршиште савршено, а да грешке на тржи­шту прави човек. Ту је, дакле, тачка где се завршава тржиште, а почиње теологија слободног тржишта.

кључне речи:

Референце

  1. Апостола, Никола К.: „Рад и одмор у контексту хришћанског погледа на економију“, Хришћанска мисао, бр. 7-12, Београд, 1995.
  2. Gutirez, Gustavo: Teologija oslobođenja, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1989.
  3. Дорфман, Михаэль: „Теология свободного рынка“, http://hvylya.org/analytics/economics/18744-teologija-svobodnogo-rynka.html
  4. Дугин, Александар: Основи геополитике, књ. 2, Просторно мислити, Екопрес, Зрењанин, 2004.
  5. Кочовић, Драгослав: Религијска учења, социјалне вредности религијских учења, Факултет политичких наука, Београд, 2010.
  6. Основи социјалне концепције Руске православне цркве, «Беседа», Нови Сад, 2007.
  7. Милошевић, Зоран: Куга неолиберализма, од економије до икономије, Слободна књига, Београд, 2000.
  8. Милошевић, Зоран: Друштвена доктрина Римокатоличке цркве, Институт за политичке студије, Београд, 2001.
  9. Милошевич, Зоран: Теология освобождения и рынок, Материалы чтений „Церков перед вызовом глобальной цивилизации“, „Ковчег“, Минск, 2008. Милошевић, Зоран / Димитријевић, Владимир: Европска унија, Русија и нови фашизам, где су ту Срби?, ЗМ и Клуб српских родољуба, Београд, 2011.
  10. Милошевић, Зоран: Повратак белих господара, неоколонијализам или интеграције?, ЗМ и Клуб српских родољуба, Београд, 2012.
  11. Mette, Norbert: „Socializem in kapitalizem“, Znamenje, št. 1-2, Petrovce, 1992.
  12. Stackhuse, М.: „John Paul on Etics and the „New Capitalism““, Christian Centry, No 5-6, 1991.
периодика Политичка ревија 2/2012 УДК: 339.13 365-374