Tema broja

PRIKAZI I OSVRTI

SVETOSAVLJE KAO VEZIVNA NIT POSTOJANJA I ISTORIJSKOG TRAJANJA

Sažetak

Prikaz knjige:

Ljubiša Despotović. 2019. Geopolitika Svetosavlja: srpsko nacionalno pitanje u istorijskom rasponu od krštene do prirodne Srbije. Sremski Karlovci: IP Kairos, 431 str.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Srpska politička misao 1/2020 1/2020 УДК 323.1(=163.41)(049.3) 389-394
ç