Tema broja

PROBLEM KOSOVA I METOHIJE U MEĐUNARODNOM KONTEKSTU

SVETOGORSKI MODEL: NEPRIMENjIV NA KOSOVU I METOHIJI

Sažetak

Rad putem analize svetogorskog modela i odnosa Svete Gore prema Grčkoj i Vaseljenskoj patrijaršiji pokazuje da bi istovetno ili slično rešenje za srpske crkve i manastire na Kosovu i Metohiji bilo neprimenjivo, pa čak i veoma štetno za Srpsku pravoslavnu crkvu, Republiku Srbiju i srpski narod ukoliko bi takav model bio nametnut.

Ključne reči:

Reference

  • Ekmečić, Milorad. 1989. Stvaranje Jugoslavije 1790–1918, tom 2. Beograd: Prosveta.
  • Đurić, Živojin. 2017. „Politički i nacionalni aspekti državnog pitanja Srbije u dijalogu o Kosovu i Metohiji.”, Nacionalni interes 30 (3): 13–25.
  • Milovanovic, Jovan, i Ljubomir Mihajlovic. 2014. Manastiri Srpske pravoslavne crkve. Beograd: Patrijaršijski upravni odbor Srpske pravoslavne crkve.
  • Raković, Aleksandar. 2015. Srbi i religijski intervencionizam 1991–2015. Politički aspekti verskih izazova srpskoj državi i crkvi posle raspada Jugoslavije. Beograd: Hrišćanski kulturni centar.
  • Samardžić, Siniša. 2019. „Poseta kralja Petra I Karađorđevića manastiru Hilandaru 1910. godine.”, U Deseta kazivanja o Svetoj Gori, ur. Srđan Pirivatrić i Zoran Rakić, 77–100. Beograd: Društvo prijatelja Svete Gore Atonske, Zadužbina Svetog manastira Hilandara.
  • Slijepčević, Đoko. 1991a. Istorija Srpske pravoslavne crkve. Od pokrštavanja Srba do kraja XVIII veka, tom 1. Beograd: BIGZ.
  • Slijepčević, Đoko. 1991b. Istorija Srpske pravoslavne crkve. Od početka XIX veka do kraja drugog svetskog rata, tom 2. Beograd: BIGZ.
  • Stamatović, Aleksandar. 1999. Kratka istorija Mitropolije crnogorsko-primorske. Cetinje: Svetigora.
  • Stepić, Milomir. 2020. „Kosovo i Metohija: geopolitički aspekti brzog rešenja i zamrznutog konflikta.”, Nacionalni interes 38 (2): 7–30.
  • Subotić, Momčilo. 2017. „Kosovo i Metohija: pitanje unutrašnjeg dijaloga.”, Nacionalni interes 30 (3): 81–105.
  • The Constitutional Charter of the Holy Mountain of Athos. 2019. Athos: Holy Community of Mount Athos.
  • The Constitution of Greece. 2008. Athens: Hellenic Parliament.
  • Ustav Republike Srbije, „Službeni glasnik RS”, br. 98/2006.
  • Ustav Srpske pravoslavne crkve, „Službene novine Kraljevine Jugoslavije”, br. 275/1931.
  • Vakalópoulos, Apóstolos E. 1973. History of Macedonia 1354-1833, Thessaloniki: Institute for Balkan studies.
  • Večernje novosti. 2008. „Istrpeti poraz, preporoditi Srbiju”, 20. mart 2008.
  • Večernje novosti. 2017. „Razgraničenje s Albancima, a crkve kao na Svetoj Gori”, 14. avgust 2017.
  • Σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας. ΦΕΚ A 107/1927.
PERIODIKA Srpska politička misao 1/2021 1/2021 УДК 271.22(497.11)-523.4(497.115)“20“ 27-40
ç