Izaberi jezik:
Tema broja

OSVRTI

SVET 2020. GODINE – POSMATRAN IZ RUSKE PERSPEKTIVE

Sažetak

Osvrt na knjigu: Сергей Караганов (ред.), Россия и мир. Новая эпоха, Москва, АСТ, 2009.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Nacionalni interes 1/2010 УДК: 327(100):327(470+571)”2020”(049.3) 315-323
ç