Изабери језик:
Тема броја

МЕЂУНАРОДНИ ОДНОСИ И БЕЗБЕДНОСТ

СУВЕРЕНИТЕТ И ХУМАНИТАРНА ИНТЕРВЕНЦИЈА

Сажетак

У овом раду разматран је појам хуманитарна интервенција и његов однос према појму државног суверенитета. Интервенција у унутрашње ствари једне земље из хуманитарних разлога представља једно од најсложенијих правних и политичких питања савремених односа у међународној заједници. Нема сумње да тешко кршење људских права, геноцид, расна, национална и верска дискриминација већих размера, чине неопходном интервенцију међународне заједнице, које подразумева нарушавање суверенитета државе у којој долази до тако тешких злоупотреба. Међутим, досадашња пракса показује да су хуманитарни разлози често коришћени као изговор за интервенцију која је имала потпуно другачије циљеве, често директно супротстављање разлозима хуманости, што цео концепт хуманитарних интервенција ставља под озбиљну сумњу. У раду је наведено и неколико карактеристичних примера кроз које се покушава осветлити појам хуманитарне интервенције.

кључне речи:

Референце

периодика Српска политичка мисао 2/2009 УДК: 312.3:341.233 45-64