Izaberi jezik:
Tema broja

PRIKAZI

SUOČAVANJE SA EKONOMSKIM SLOMOM

Sažetak

Prikaz knjige: Maks Ote, Slom dolazi, Romanov, Banja Luka, 2009.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Nacionalni interes 1/2010 УДК 338.124.4(100)(049.3) 327-333
ç