Izaberi jezik:
Tema broja

OGLEDI I STUDIJE

SUBJEKTI MEĐUNARODNIH ODNOSA

Sažetak

Još je Platon utvrdio da se politika može i mora učiti radi opšteg dobra političke zajednice. Glav­no polje antičke politike bila je politička zajednica. Taj psihološki osećaj veće zaštićenosti kad smo sa nekim i kad nas vodi, neko ko zna put, kao i prvi bedem su temelji prve političke zajednice. Proživljeno iskustvo zajedništva u porodici i plemenu do­prinosi da čovek prihvati polis kao političku zajednicu. Na to ih nateruje i egzistencijalna nužnost. Autor ovog teksta želi da ukaže na važnost u razumevanju funkcionisanja političkih zajednica kao ključnog faktora u današnjoj modernoj političkoj sferi pozicioniranja, naročito malih zemalja koje po svemu sudeći ne pripadaju ligi super-sila, nalaze se u obliku tranzicije koje su obično posledica delovanja istih, ili pak moraju da budu spremne na adekvatno prepoznavanje delovanja super-sila, kao i spremnosti da blagovremeno reaguju, tj. deluju kako bi u moder­nom globalnom političkom sistemu našle svoje me­sto. Na taj način, bore se za svoju egzistenciju, pre svega egzistenciju svog naroda. U svom argumentu autor prikazuje nastajanje političkih zajednica, kao i potrebu razvoja međunarodnog prava i međunarodnih odnosa. Za detaljnije proučavanje političkih zajednica skreće pažnju na važnost diplomatske istorije, političkih aspekta odnosa među državama, važnost međunarodnih zajednica kao regulatora svetskog mi­ra i uspešnost u tome, pojave međuzavisnosti i povezanosti država i naroda.

 

Ključne reči:

Reference

  1. Quincy Wright, Problems of Stability and Progress in International Rela­tions, Berkley: University of California Press, 1954
  2. S. J. Regout, La doctrine de guerre juste de Saint Augustin à nos jours, A. Pedone, Paris, 1934
  3. Salvioli, Le concept de la guerre juste d’après les écrivains antérieurs à Grotius, Editions Bossard, Paris, 1918.
  4. Carnegie Endowment for International Peace, Washington D. C, 1912
  5. Die Lehre von den völkerrechtlichen Vertragskunden, 1924
  6. Проф.др Драган Симеуновић, Увод у политичку теорију, Институт за политичке студије, 2009, стр.19, 43,44,45
  7. Проф. др Драган Симеуновић, Нација и глобализација, Зограф, 2009, стр. 7, 109, 112, 126
PERIODIKA Politička revija 2/2010 УДК: 321.01:327(100)(091) 169-194
ç