Tema broja

ČLANCI I STUDIJE

STRATEGIJA NACIONALNE BEZBEDNOSTI I VELIKA STRATEGIJA SRBIJE

Sažetak

Pitanje velikih strategija postalo je ponovo aktuelno u prethodnoj deceniji. Svet je tokom devedesetih godina prošloga veka verovao da je došlo do „kraja istorije“. Verovalo se da velike strategije, kao dugoročne teorije i stavovi o tome kako jedna država projektuje svoje nacionalne interese i vrednosti u bližoj i daljoj budućnosti i kako percipira bezbednosne izazove, rizike i pretnje i načine da na njih odgovori, pripadaju prošlosti. Brzo se pokazalo da svet nije tako bezbedan, niti jedinstven po pitanju vrednosti i ciljeva. Novi globalni sukobi otvorili su pitanja delotvornosti starih i potrebu za stvaranje novih velikih strategija. Centralno pitanje ovog članka je postojanje velike strategije Srbije i koliko je Strategija nacionalne bezbednosti, kao krovni dokument u oblasti nacionalne bezbednosti deo velike strategije Srbije. Pitanje kojim se posebno bavimo je i da li su velike strategije rezervisane samo za globalne sile ili i male i srednje države imaju takve strategije. Na ta pitanja pokušavamo da damo odgovor kroz pokušaje da u teoriji nađemo prihvatljivu definiciju velike strategije, kroz analizu velikih strategija SAD i Kine, kao najvećih svetskih sila. Analizi Strategije nacionalne bezbednosti Srbije posvećujemo posebnu pažnju, jer smatramo da se u njoj nalazi najveći broj elemenata velike strategije Srbije.

Ključne reči:

Reference

  • Balzaq, T., Dombrowsky P. & Reich S. 2019. Comparative Grand Strategy, A Framework and Cases. Oxford: Oxford U.P.
  • Гаћиновић, Р. 2004. Отимање Косова и Метохије. Београд: НИЦ Војска.
  • Драгишић, З. 2020. Систем националне безбедности Србије. Београд: Факултет безбедности.
  • Kačiga, Ž. 2019. Velika strategija Kine. Доступно на: http://doi.fil.bg.ac.rs/pdf/eb_book/2019/fb_pip_rio/fb_pip_rio-2019-ch1.pdf, приступљено 23. 01. 2021.
  • Martell, W. 2014. Grand Strategy in Theory. Ithaca: New York U.P.
  • Posen, B. 2014. A New Foundation for U.S. Grand Strategy. Ithaca: New York U.P.
  • Симеуновић, Д. 2000. Нововековне политичке идеје у Срба. Београд: Институт за политичке студије.
  • Стратегија националне безбедности Републике Србије. 2019.
  • Hanson, V. 2019. „China’s Brilliant, Insidious Strategy“. National Review, May 14, 2019. Доступно на: https://www.nationalreview.com/2019/05/china-strategy-build-economic-military-technological-superiority/, приступљено 23. 01. 2021.
PERIODIKA Politika nacionalne bezbednosti 1/2021 1/2021 УДК: 327::911.3]:355.02(497.11) 37-54
ç