Изабери језик:
Тема броја

ДРЖАВА, ТРАНЗИЦИЈА, ГЛОБАЛИЗАЦИЈА

ШТРАЈКОВИ КАО ПОСРЕДНИ ПОКАЗАТЕЉ ЕКОНОМСКОГ ДЕЛОВАЊА ДРЖАВЕ У ПРОЦЕСУ ИНТЕГРАЦИЈЕ СРБИЈЕ У ЕВРОПСКУ УНИЈУ

Сажетак

У чланку се доказује теза да је држава најодговорнији фактор за резултате приватизације у Србији, и за стање привреде у процесу придруживања Европској Унији. Указује се да је већ Закон о приватизации (2001) садржао једну неусклађеност: социјални програм за бивше раднике друштвеног предузећа спроводи нови власник предузећа, а не држава. Тиме је суштински изиграна социјална улога државе, јер социјална политика није измештена из предузећа у по­ступку приватизације, већ је остала у предузећу. У даљој фази приватизације није остварена контролна функција државе, у мери која би обезбедила транспарентну приватизацију предузећа. Нису предвиђене не­ке функције Агенцији за приватизацију Владе Републи­ке Србије. Правна држава постоји тек у зачетку, па су се незаконитости умножавале. Крајњи исход показује се кроз незадовољство оних који плаћају највећу цену транзиције, а то су индустријски радници. Зато су њихови штрајкови обележили претходни период транзиције у трајању од десет година. Штрајкови су двоструки доказ: немоћи радника и синдиката и недовољан капацитет институција државе у процесу припрема за пријем у чланство Европске Уније.

кључне речи:

Референце

  1. „Корупција и разорена привреда главне препреке на путу ка ЕУ“, Данас, 18-19.06.2011, Плаве стране, стр. X-XI.
  2. Korupcija i razorena privreda glavne prepreke na putu ka EU.Danas, 18-19. 06. 2011. Plave strane, X-XI.
  3. Маринковић, Дарко: „Десетогодишњица петог октобра: изневерена очекивања“, Политичка ревија, бр. 2, Институт за политичке студије, Београд, 2011.
  4. Novaković, Nada: Novo poniženje. (Radnici, socijalni pakt i socijalni “rat”, II). – Sindikalni poverenik, Beograd, br. 3124/391-392, maj 2011, str 38-39.
  5. Суботић, Драган: „Методе научног и емпиријског истраживања“, По­литичка ревија, бр. 2, Институт за политичке студије, Београд, 2009.
  6. Суботић, Драган: „Теоријски оквири методолошких истраживања“, Политичка ревија, бр. 2, Институт за политичке студије, Београд, 2008.
  7. Суботић, Драган: „Методолошки оквири политиколошких истраживања националног и демократског капацитета политичких институција Србије“, Политичка ревија, бр. 1, Институт за политичке студије, Београд, 2011.
  8. Sindikalni poverenik, Beograd, br. 3124/395-39629. 2011. U: “Nije gotovo”, str. 8, “Blokadom do pravde”, str. 8, “Vlast ne shvata radnički problem”, str. 9.
  9. Zakon o privatizaciji. Beograd, Službeni glasnik, 2005.
периодика Политичка ревија 3/2011 УДК: 331.109.32:338.2(497.11) 223-239