Tema broja

POLITIKOLOŠKO-TEORIJSKE I MEĐUNARODNE TEME

STO GODINA EVROAZIJSKE INTEGRACIONE IDEJE

Sažetak

Evroazijstvo je počelo da pretenduje na ulogu glavne integracione ideologije na postsovjetskom prostoru. Klasično evroazijstvo pojavilo se među ruskim emigrantima 20-ih godina prošlog veka, kao reakcija na raspad slovenofilskih iluzija i očekivanja nakon završetka Prvog svetskog rata, kao i propasti starih carstava na čijim ruševinama su nastali nacionalizam i separatizam. Evroazijci su odustali od ideje stvaranja zajedničke slovenske civilizacije, u čijem je centru trebala da bude Rusija, iznoseći ideju Evroazije kao posebnog civilizacijskog prostora, koji se delimično podudarao sa granicama nekadašnjeg Ruskog carstva i SSSR-a. Ključnu ulogu u popularizaciji ideje evroazijstva tokom perioda perestrojke i postperestrojke, igrala su novinarska dela Leva Gumiljova i Aleksandra Dugina, koja su stvorila uslove za pozitivnu percepciju evroazijstva i prihvatanje tih ideja od strane intelektualnih i političkih elita u postsovjetskoj eri. Bivši predsednik Kazahstana, NursultanNazarbajev, prvi je put 1994. godine izrazio ideju o potrebi stvaranja Evroazijske unije, do čije će realizacije proteći skoro 20 godina, prolazeći kroz različite faze, od Evroazijske ekonomske zajednice, preko Carinske unije, do zajedničkog ekonomskog prostora do čijeg je otelotvorenja došlo stvaranjem Evroazijskog saveza, 2014. godine. Evroazijstvo je, između ostalog, sastavni element modernog ruskog identiteta i geopolitičke prakse. To je najvažniji rezultat prvog veka od pojave evroazijske ideje, koji je doveo do kasnijeg stvaranja sveevroazijske ideje (kao ujedinjenja Slovena-Rusa sa turskim narodima) koja je potom preoblikovana u ideju „Velike Evroazije“. Pojam „Velika Evroazija“ se relativno nedavno pojavio u geopolitičkom rečniku. Pomenuti pojam uključuje kompletnu Evroaziju i deo Afrike. Prema klasifikaciji UN-a, u Veliku Evroaziju se ubraja 48 država Evrope, 50 država Azije i 7 država Severne Afrike, koje pokrivaju prostor osam od dvanaest lokalnih civilizacija i devet civilizacijskih asocijacija.

Ključne reči:

Reference

  • Бабурин, Сергеј: «Русија није рекла шта хоће, (интервју)», Политика, 22. децембар 2018.
  • Большая Евразия—2030: аналитика развития, безопасности и сотрудничества, http://gea.owasia.org
  • Берђајев, Николај:«Душа Русије»,у зборнику радова: Феноменологија руске душе, о карактеру и менталитету Руса, приредио: Добрило Аранитовић, Логос, Београд, 2008.
  • Вахитов, Рустем: «Хитлеровска ‘Европска унија’ против Русије» – СССР, у зборнику: Србија и Евроазијски савез, приредио Зоран Милошевић, Центар академске речи, Шабац, 2016.
  • Дугин, Александар: Основи геополитике, Књ. 1, Геополитичка будућност Русије, Екопрес, Зрењанин, 2004.
  • Дзермант, Алексей: Евразийство нового века, http://teleskop-by.org/2020/01/13/evrazijstvo-novogo-veka/
  • Јанковић, Александар: «Шта значи бити ‘Европљанин’? у зборнику: Србија и Евроазијски савез, приредио Зоран Милошевић, Центар академске речи, Шабац, 2016.
  • Милошевић, Зоран: «Русија и интеграције на постсовјетском пространству», Војно дело, бр. 1, Београд, 2006.
  • Милошевич, Зоран: «Особенностирусского национализма», Феномен гражданскогосознания в российском обществе конца XIX – начала XX вв.: Деятельност братьев Верещагининых, Материалы всероссийской научной конференции, Череповецкий государственный Гуманитарный институт, Череповец, 2008.
  • Милошевић,Зоран: «’Аристократски’ план уједињења Европе», Печат, Београд, бр, 251, 18. јануар 2013.
  • Соловјов Артем Павлович: «К. Н. Леонтјев о три стадија развоја културе, балканском питању и будућности Србије: поглед из XIX века», у зборнику: Србија и Евроазијски савез, приредио Зоран Милошевић, Центар академске речи, Шабац, 2016.
  • Трубецој, Николај: «О туранском елементу у руској култури», у зборнику радова: Феноменологија руске душе, о карактеру и менталитету Руса, приредио: Добрило Аранитовић, Логос, Београд, 2008.
  • Трубецкой, Николай Сергеевич, https://ru.wikipedia.org
  • Худиев,Сергей: Антихристианский вандализм достиг апогея в Европе, https://politikus.ru/events/125573-antihristianskiy-vandalizm-dostig-apogeya-v-evrope.html
  • Шевченко,Кирил: «’Хаос у главама’: хуманитарни проблеми евроазијских интеграција», у зборнику: Србија и евроазијски савез, приредио Зоран Милошевић, Центар академске речи, Шабац, 2016.
  • Шимов, Всеволод: Евразийство и постсоветская интеграция, https://zapadrus.su/rusmir/pubru/2065-evrazijstvo-i-postsovetskaya-integratsiya.html
PERIODIKA Politička revija 1/2020 1/2020 УДК 327.39(4+5)(091) 113-133
ç