Изабери језик:
Тема броја

НАУЧНА ПОЛЕМИКА, ОСВРТИ И ПРИКАЗИ

СТИМУЛИСАЊЕ КУЛТУРОЛОШКОГ МИШЉЕЊА У ПРОЦЕСУ ИНТЕГРАЦИЈЕ УМЕТНИЧКИХ ПРЕДМЕТА

Сажетак

Почетак реформе целокупног образовног система у Азербејџану, дотичући се питања као сто је потрага за новим методама интегративног образовања и питање примене нове методологије. Културолошка методологија универзални системски приступ, који омогућава свеобухватно, интердисциплинарно изучавање културе као интегрисаног друштвеног система, кроз скуп органски узајамно повезаних метода. Увођење и примена интегративних метода и обли­ка образовања на примеру интеграције уметничких предмета у образовном процесу, јесте много логичније и ефикасније, уколико се читав тај процес заснива на системско-културолошком приступу. Најважнији услов за развој иновативних вештина и личних квалитета лидера је да се створи културолошко мишљење. Културолошки начин мишљења јесте визија нових могућности и технологија за њихово спровођење. Предвиђање напредних будућих технологија и реализација научног предвиђања у овој области, подразумевају развој маште, путем интеграције уметничких пред­мета.

 

кључне речи:

Референце

    1. Мамедов Ф. Културологија, као пут ка делотворној животној актив­ности, Баку, «Абилов, Зејналов и синови», 2006, 576 стр.
    2. Мамедов Ф. Култура управљања искуство страних земаља, Баку, «Апостроф» Цап Еви, 2009, 45 п.л., 720 стр.
периодика Политичка ревија 1/2012 УДК: 37.014.3(555):7 373-388