Tema broja

Socijalna politika

STIGMA I ANTISTIGMA INTERNO RASELJENIH LICA – ŠANSA ZA NOVO DOBA

Sažetak

Predmet ovog rada je prikaz primene modela socijalnog rada sa grupom u lokalnoj zajednici. Grupni rad ima višestruku primenu u različitim kriznim, ali i stabilnim, odnosno uobičajenim okolnostima. Opisani model rada u zajednici baziran je na radu sa novonastalim socijalnim grupama, koje čine ugroženi i marginalizovani ljudi – interno raseljena lica sa područja Kosova i Metohije. Različite okolnosti, politička i tranziciona zbivanja na teritoriji bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, Savezne Republike Jugoslavije i konačno u Republici Srbiji dovela su do pojave velikog broja izbeglica, interno raseljenih lica i povratnika iz zapadne Evrope u procesu readmisije, pojavljuju se nove socijalne grupe u zajednici. Ova činjenica je ukazala na potrebu primene grupnog rada u kriznoj situaciji na nivou lokalne zajednice, kako bi se preduzele mere zaštite ugroženih grupa u smislu obezbeđivanja pomoći na psihološkom, socijalnom i zdravstvenom nivou. Na taj način se izbegava diskriminativna praksa i stigma koja postoji među domicilnim stanovništvom. Novi trend i jačanje pružanja usluga ugroženim grupama su zapravo vaninstitucionalni oblici pružanja pomoći. U ovom segmentu važnu ulogu imaju organizacije civilnog društva i multisektorski pristup u radu koji je zapravo holistički pristup u zbrinjavanju ugroženih grupa. Dobro razvijena i organizovana zajednica pruža sigurnost svojim građanima.

Ključne reči:

Reference

  1. Љубомировић, Наташа, Примена групног социјалног рада у локалној заједници – докторска дисертација, Факултет политичких наука Универзитета у Београду, Београд, 2014.
  2. Влајковић, Јелена, Избеглиштво – ризик по ментално здравље, Београд, 2000.
  3. Ракић, Данило; Илић, Сандра, Расељена лица у Србији – приступ правима током расељења, Српски савет за избеглице, Београд, 2006.
  4. УНХЦР, Процена потреба интерно расељених лица у Србији, Београд, 2011.
  5. Brody, Eugene, „Culture and Early Interactions“, The Journal of Nervous and M Disease, Wolters Kluwer, USA, 1983, vol. 171, Issue 4, pp. 263.
  6. Eisenbruch, Maurice, „Cross-Cultural Aspects of Bereavement – Ethnic and Cultural Variations in the Development of Breavement Practices“, Culture, Medicine Psychiatry, Springer, USA, 1984, vol. 8, Issue 4, pp. 315-347.
  7. О’Brien, L. S.; Hughes, S. J., Traumatic events and mental health, University Press Cambrige, 1998.
PERIODIKA Socijalna politika 2-3/2017 2-3/2017 УДК 364-054.73(497.11) 115-124
ç