Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

СТАЊЕ ЛЕВИЦЕ – ГЛОБАЛНИ НАЦРТ

Сажетак

Левица je у највећем делу света разбијена и толико увучена у систем да ју је тешко препознати, без обзира на то што би суровост нелолибералног капитали­зма требало да доведе до њеног јачања као реакција на овакво стање. Пораз левице је увелико утицао на глобалне, регионалне и локалне прилике у друштву. У циљу анализе положаја и улоге левице у савременом друштву овајрад је подељен на три дела. У првом делу аутор анализира главне комунистичке партије и њихову метаморфозу. У другом делу се анализира распад левице на просторима Европе као и неуспех социјалдемократије. У последњем, трећем делу, се разматра нови социјализам и драма епохе.

 

кључне речи:

Референце

  1. Б. Денић, у разговору с М. Мишићем, објављеним под насловом “Обама није социјалиста”, Политика, 13 новембар, 2011, стр. 1,7
  2. Б. Ђуровић, “Левица, јуче, данас и сутра”, зборник Левица, данас у Србији и свету, Београдски форум за свет равноправних, Београд, 2007
  3. Б. Ђуровић, Социјалистичка партија Србије, стање и перспектива савремене левице”, Просвјета”, Нови Сад, 2011
  4. Б. Милошевић, Социологија и савременост, Филозофски факултет, Нови Сад, 2007
  5. В. Вулетић, “Има ли пилота у авиону”, Политика, рубрика “Погледи”, 17 новембар 2011
  6. Lukcs, Povijest i klasna svijest, Naprijed, Zagreb, 1977
  7. Bloch, Subjekt-objekt, objašnjenja uz Hegelovu filozofiju , Naprijed, Zagreb, 1975
  8. З. Видојевић, Демократија на заласку ауторитарно-тоталитарна претња”, Службени гласник, Институт друштвених наука, Београд, 2010.
  9. З. Голубовић, Нова левица, социјализам и персонализам, Република, бр. 272, 1-15 новембар 2001
  10. М. Вебер, Духовни рад као позив, Издавачка радионица Зорана Стојановића, Сремски Карловци, Нови Сада, 1998
  11. М. Мишић, “Ремонт Запада по Фукујами”, Политика, 11 фебруар 2012, стр. 07.
  12. М. Ковачевић, Катастрофалне последице највеће заблуде економске науке неолиберализма, рукопис у припреми за објављивање
  13. М. Марковић, “Да ли је социјализам још алтертнатива”, зборник Друштвена мисао на граници миленијума, Службени лист СРЈ, Београд, 1999
  14. С. Михаилович, “Проћердан крај века чини нас веома рањивим на уласку у нови век”, зборник Пет година транзиције у Србији, Социјалдемократскп клуб, Frieдich Ebert Siftung, Београд, 2005
  15. У. Шуваковић, Методолошке студије, Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Косовска Митровица, 2011
  16. Nietzsche, Tako je govorio Zaratrusta, Izдavačko-knjižarsko preduzeće “Mladost”, Zagreb, 1967
периодика Политичка ревија 2/2012 УДК: 329.14“19/20“) 179-217