Izaberi jezik:
Tema broja

NACIONALNI IDENTITET I SAVREMENO DRUŠTVO

KRIZA SRPSKOG NACIONALNOG IDENTITETA (srpski narod u tranziciji)

Sažetak

U središtu autorove pažnje i interesovanja nalaze se sledeća pitanja: Imaju li Srbi danas jasnu svest o svom nacionalnom identitetu? Poseduju li valjani odgovor na pitanje ko je to srpski narod? Po če­mu je prepoznatljiv u zajednici civilizovanih, istorižskih naroda? Šta je to što nas danas međusobno povezuje, ali i izdvaja od drugih? Imamo li svoja zajednička opredeljenja, te jasno definisane državne i nacionalne interese? Postoji li saglasnost o društvenim vrednostima i ciljevima koji mogu osigurati bar minimum socijalne integracije, otvarajući tako put konstituisanju stabilnog zajedništva u nas? Na temelju provedene analize konstatuje se da svako od ovih pitanja ima negativan odgovor. Srbija je danas duboko razjedinjeno, konfliktno i u mnogo če­mu čak patološko društvo, u kome se ubrzano troše poslednjerezerve pozitivne energije zajedništva, so­lidarnosti i stvaralaštva. To svakako ide na ruku pogubnom i moćnom „globalističkom“ ratu za „duše“ naroda, za novi identitet radikalno suprotstavljen tradicionalnom! Apelujući na srpsku državu, Srpsku pravoslavnu crkvu i demokratsku međunarodnu javnost da zaustave odpočelo tiho nestajanje srpskog naroda, kao starog evropskog naroda, autor pledira za reformu društva ali i „reformu“ samog čoveka. Izlaz iz dramatične krize identiteta vidi se pre svega u oživljavanju i aktiviranju onih pravoslavnih sadržaja, vrednosti i tradicije, koji bi mogli zadovoljiti potrebe Srba ovde i danas!

 

Ključne reči:

Reference

  1. Бабић, Јован: “Овлашћење и демократија”, у “Држава и морал”, зборник Људска права.
  2. Бисерко, Соња: “Интервју”, Време, 12. фебруар 2002.
  3. Живковић, Гордана: Црква и криза политичке заједнице, Центар за хришћанске студије, Београд, 2006.
  4. Живковић, Гордана: “Европска унија и национални идентитет”, у зборнику Србија у предворју Европске уније: искушења и могуће исходиште, Институт за европске студије, Београд, 2010.
  5. Колаковски, Лешек: “Модерно на бесконачној проби”, у зборнику О кризи, приредио Кшиштоф Михалски, Нови Сад, 1987.
  6. Митровић, Милован: Традиционални и модерни елементи српског идентитета, Филозофски факултет, Београд, (PRIVATE).
  7. Србија 2007: Самоизолација – реалност и циљ, Хелсиншки одбор за људска права у Србији, Београд, 2008.
  8. Цветковић, Владимир: Моћ и мудрост, (О политичкој димензији филозофије), Службени лист СРЈ, Београд, 2000.
PERIODIKA Politička revija 1/2012 УДК: 323.1(=163.41) 121-133
ç