Изабери језик:
Тема броја

НАЦИОНАЛНИ ИДЕНТИТЕТ И САВРЕМЕНО ДРУШТВО

КРИЗА СРПСКОГ НАЦИОНАЛНОГ ИДЕНТИТЕТА (српски народ у транзицији)

Сажетак

У средишту ауторове пажње и интересовања налазе се следећа питања: Имају ли Срби данас јасну свест о свом националном идентитету? Поседују ли ваљани одговор на питање ко је то српски народ? По че­му је препознатљив у заједници цивилизованих, историжских народа? Шта је то што нас данас међусобно повезује, али и издваја од других? Имамо ли своја заједничка опредељења, те јасно дефинисане државне и националне интересе? Постоји ли сагласност о друштвеним вредностима и циљевима који могу осигурати бар минимум социјалне интеграције, отварајући тако пут конституисању стабилног заједништва у нас? На темељу проведене анализе констатује се да свако од ових питања има негативан одговор. Србија је данас дубоко разједињено, конфликтно и у много че­му чак патолошко друштво, у коме се убрзано троше последњерезерве позитивне енергије заједништва, со­лидарности и стваралаштва. То свакако иде на руку погубном и моћном „глобалистичком“ рату за „душе“ народа, за нови идентитет радикално супротстављен традиционалном! Апелујући на српску државу, Српску православну цркву и демократску међународну јавност да зауставе одпочело тихо нестајање српског народа, као старог европског народа, аутор пледира за реформу друштва али и „реформу“ самог човека. Излаз из драматичне кризе идентитета види се пре свега у оживљавању и активирању оних православних садржаја, вредности и традиције, који би могли задовољити потребе Срба овде и данас!

 

кључне речи:

Референце

  1. Бабић, Јован: “Овлашћење и демократија”, у “Држава и морал”, зборник Људска права.
  2. Бисерко, Соња: “Интервју”, Време, 12. фебруар 2002.
  3. Живковић, Гордана: Црква и криза политичке заједнице, Центар за хришћанске студије, Београд, 2006.
  4. Живковић, Гордана: “Европска унија и национални идентитет”, у зборнику Србија у предворју Европске уније: искушења и могуће исходиште, Институт за европске студије, Београд, 2010.
  5. Колаковски, Лешек: “Модерно на бесконачној проби”, у зборнику О кризи, приредио Кшиштоф Михалски, Нови Сад, 1987.
  6. Митровић, Милован: Традиционални и модерни елементи српског идентитета, Филозофски факултет, Београд, (PRIVATE).
  7. Србија 2007: Самоизолација – реалност и циљ, Хелсиншки одбор за људска права у Србији, Београд, 2008.
  8. Цветковић, Владимир: Моћ и мудрост, (О политичкој димензији филозофије), Службени лист СРЈ, Београд, 2000.
периодика Политичка ревија 1/2012 УДК: 323.1(=163.41) 121-133