Изабери језик:
Тема броја

ТЕОРИЈСКО МЕТОДОЛОШКИ ПРИСТУПИ И ДЕМОКРАТСКИ И НАЦИОНАЛНИ КАПАЦИТЕТ СРБИЈЕ

СРПСКО-СЛОВАЧКО СУСРЕТАЊЕ: НАЦИОНАЛНИ И КУЛТУРНИ ИДЕНТИТЕТ СЛОВАКА У ВОЈВОДИНИ

Сажетак

У прилогу се говори о историјским, културним и политичким везама два пријатељска народа, Срба и Сло­вака. О томе сведоче бројне историјске чињенице које у чланку помињемо; од заједничког учешћа у одбрани српских и словачких земаља од Турака, преко школова ња виђенијих Срба у Братислави и другим словачким местима у 18. и 19. веку, као и културним везама Вука и Штура, Вука и Шафарика, као и утицај овог великог Словака и других његових сународника на културни, научни, политички живот у Србији и Војводини у 19. и 20. веку. Ту је и незаобилазна фигура словачког политичара др Милана Хоџе, који је у условима агресивне мађаризације тесно сарађивао са српским политичким првацима у борби за националну еманципацију словачког и српског народа. Све је то утицало да се Словаци у духу словенске солидарности нађу заједно са Србима и на Великој народној скупштини у Новом Саду 25. новембра 1918. гласају за присаједињење Србији. Тај правац културне размене, сарадње и разумевања између два народа биће настављен и у наредним временима. Словаци су национална мањина нацио нална заједница по Статуту АП Војводине, лојални српској држави који са већинским српским народом имају веома добре односе. Словачка је међу мањим бројем земаља чланица ЕУ које нису признале лажну државу Косово, а признала је и малобројним Србима у Словачкој статус националне мањине.

кључне речи:

Референце

  1. Вујић Властимир, „Срби у Словачкој“, Печат, бр. 165, Београд, 2011.
  2. Церовић Љубивоје, Срби у Словачкој, Министарство за Србе ван Србије, Београд, 1997.
  3. Црњански Катарина, „Словаци у Војводини“, у: Положај националних мањина у Србији, зборник САНУ, уредник: Војислав Становчић, Београд, 2007.
  4. Кмећ Јан, „Властита логика слободе словачке националне мањине у Војводини“, у: Политички положај мањина у Савезној Републици Југославији, зборник САНУ, уредници: Милош Мацура и Војислав Становчић, Београд, 1996.
  5. Кмећ Јан, Словачко-српска сарадња у Матичином духу крајем прошлог и почетком овог века, ВАНУ, Нови Сад, 1992.
  6. Ковијанић Ристо, Милан Хоџа и Југословени, Братислава, 1938.
  7. Кузмановић Небојша, Сусретање култура. Српско-словачке књижевне везе Риста Ковијанића, Бачка Паланка, 2003.
  8. Милосављевић Петар, Систем српске књижевности, Нови Сад, 2000.
периодика Политичка ревија 2/2011 УДК: 316.722+323.15(=162.4)(497.113) 41-58