Изабери језик:
Тема броја

ЕВРОПСКИ СТАНДАРДИ И СРПСКА ТРАНЗИЦИЈА

СРПСКО ДРУШТВО ИЗМЕЂУ ПАУПЕРИЗАЦИЈЕ И ТАЈКУНИЗАЦИЈЕ

Сажетак

Транзиција без социјалне одговорности, ослоњена на неолиберални модел зависне модернизације, довела је до периферизације привреде, друштва и културе у Србији. У савременој социологији не постоје целовита истраживања промена у друштвеној структури српског друштва у транзицији. Досадашња активност најчешће је редуцирана на истраживање елита и њиховог учешћа у расподели друштвене моћи. У раду се разматрају учинци досадашње транзиције и посебно радикалне промене у класно-слојној струк­тури савременог српског друштва и његову поларизацију на богату мањину тајкуна/олигарха и пауперизовану већину. Аутор истражује социјални профил класа и слојева и могуће импликације по развој и будућност Србије.

 

кључне речи:

Референце

    1. М. Лазић, Чекајући капитализам, Службени гласник, Београд, 2011.
    2. Н. Новаковић, Дезинтеграција радничке класе Друге Југославије, ИДН, Београд, 2008.
    3. Т. Куљић, „Нова употреба Тита“, Политика од 24. 09. 2012.
    4. Љ. Митровић, Пут у зависно друштво, ИПС, 2004.
    5. Љ. Митровић, Транзиција у периферии капитализам, ИПС, 2009.
периодика Политичка ревија 4/2012 УДК: 316.343(497.11) 13-26