Изабери језик:
Тема броја

ПРВИ СВЕТСКИ РАТ - ТЕМЕ ВЕЛИКОГ РАТА

СРПСКО ДРУШТВО ЦРВЕНОГ КРСТА У РАТОВИМА ЗА ОСЛОБОЂЕЊЕ СРБИЈЕ ОД 1876. ДО 1918. ГОДИНЕ

Сажетак

Аутор у раду приказу je допринос Српског друштва Црвеног крста (СДЦК) у ратовима за ослобођење Србије oд 1876. до 1918. године. Делујући у складу с одредбама Женевске конвенције из 1864. и 1906. године и начелима Међународног покрета Црвеног крста, СДЦК је за 42 године постојања пружало подршку кадровски и материјално неспремном српском војном санитету у шест ратова. Непосредним ангажовањем и посредовањем у обезбеђивању кадровске и материјалне помоћи из иностранства СДЦК je пресудно допринело ублажавању ратних губитака српске војске и страдања становништва у тешком периоду борбе за национално ослобођење и опстанак српске државе. Заједно са војском, која је изнела терет ратова за ослобођење, СДЦК се због свог деловања сврстава међу најзначајније институције у изградњи модерне српске државности.

 

кључне речи:

Референце

  1. Друштво Црвеног крста Краљевине Југославије, Споменица 1876-1936, Државна штампарија Краљевине Југославије, Београд, 1936.
  2. Ђорђевић, Владан, Историја српског еојног санитета, Држав­на штампарија, Београд, 1893.
  3. Ђорђевић, Владан, Срце и душа Европе, Државна штампарија Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, Београд, 1927.
  4. Игњатовић, Миле, „Врхунски домети српске хирургије у Бал­канским ратовима“, Осамсто година српске медицине (приредили: Брана Димитријевић и Зоран Вацић), Српско лекарско друштво, Београд,
  5. Јовановић-Симић, Јелена, „Рад српског војног санитета од почетка Великог рата до завршетка егзодуса“, саопштење на округлом столу Хероји у белом, Универзитетска библиоте­ка, Београд, 6. април 2015.
  6. Карановић, Сима, „Личне белешке“, Историја српског војног санитета (приредио: Владимир Станојевић), Златибор, Београд, 1925.
  7. Недок, Александар, Балкански ратови 1912-1913, Медија центар Одбрана, Београд, 2012.
  8. Недок, Александар, „Руска санитетска помоћ Србији у њеним ослободилачким и одбрамбеним ратовима XIX и раног XX века (1804-1917)“, Војносанитетски преглед, Управа за војно здравство МО Србије, Београд, 7/2009.
  9. Недок, Александар, „Санитетски мајор др Стефан Недок, први шеф Унутрашњег одељења Београдске војне болнице, начелник санитета дивизије и корпуса у ратовима са Турском 1876. и 1877-78“, Војносанитетски преглед, Управа за војно здравство МО Србије, Београд, 8/2014.
  10. Петровић, Милан, „Из мојих ратних искустава (1912-1918)“, Војносанитетски гласник, Београд, 1930.
  11. Петровић, Милан, „Санитетски возови у Балканском и свет­ском рату“, Историја српског еојног санитета: Наше санитетско ратно искуство (приредио: Владимир Станојевић), Златибор, Београд, 1925.
  12. Поповић, Бранислав, Војни санитет у српском народу, Издавачко предузеће Рад, Београд, 1998.
  13. Српско друштво Црвеног крста, Извештај за 1912-1920, Штампарија и Литографија Саве Раденковић и Брата, Београд,
  14. Станојевић, Владимир, Историја српског еојног санитета, Штампарија Златибор, Београд, 1925.
  15. Станојевић, Владимир, Рад нашег санитета у Балканском рату 1912. и 1913. године, Српска академија наука и уметности, Београд, 1971.
  16. Станојевић, Владимир, „Статистички подаци о колери у Бал­канским ратовима 1912-1913“, Војносанитетски преглед, Управа за војно здравство МО Србије, Београд, 5/1958.
  17. Hall, Richard, “Civil-military conflict in Bulgaria during the Bal­kan Wars”, East European Quarterly, 33, n° 3, 1989.
периодика Национални интерес 2/2015 УДК 614.885(497.11)”1876/1918” 201-217