Izaberi jezik:
Tema broja

OGLEDI I ANALIZE

SRPSKO DEMOKRATSKO PITANJE: IZMEĐU POLITIČKE KULTURE I MEĐUNARODNOG INTERVENCIONIZMA

Sažetak

Autor se u ovom radu bavi demokratskom tranzicijom i njenim krajnjim ciljem i osnovnыm merilom uspešnosti univerzalnim modelom liberalne demokratije. On analizira normativnы determinizam ovog modela koji i u svom proceduralnom obliku sadrži izraženu vrednosnu, tj. ideološku komponentu. Ovakvo određenje, nametnuto od strane Zapada, odnosno SAD i EU, steklo je politički i akademski monopol i dovelo do toga da se svi ostali oblici političkih reži­ma proglase nedemokratskim, tj. autoritarnim. Međutim, liberalna demokratija se u postsocijalističkim zemljama i ostalim „novim demokratijama” svela na Šumpeterov (Joseph Schumpeter) koncept kompetitivnog elitizma, zbog čega je V. Robinson (William Robinson) i određuje kao „demo­kratiju niskog intenziteta”, čiji je osnovni cilj da očuva neoliberalnu ekonomiju i hegemoniju transnacionalne klase i kapitala, kao i da spreči dalju demokratizaciju i masovnije učešće građana u politici. Osnovna hipoteza ovog rada jeste da politička kultura nije ključna prepreka demokratizacii u Srbiji, već međunarodni „demokratski” intervencionizam.

Ključne reči:

Reference

  1. Bunce, Valerie, Michael McFaul and Kathryn Stoner-Weiss (eds.), Democracy and Authoritarianism in the Postcom­munist World, Cambridge University Press, 2010.
  2. Билиг, Мајкл, Банални национализам, Библиотека XX век, 2009.
  3. Бисерко, Соња, Ковање антијугословенске завере, Хелсиншки одбор за људска права у Србији, 2006.
  4. Вујачић, Илија, Политичка теорија: студије, портрети, расправе, Чигоја штампа, 2002.
  5. Gramsci, Antonio, Selection from the Prison Notebooks, In­ternational Publishers, 1971.
  6. Diamond, Larry, Developing Democracy: Toward Consoli­dation, Johns Hopkins University Press, 1999.
  7. Достанић, Душан, „Различита схватања српске политичке културе”, Политичка ревија, (XXIII) X, вол 29, бр. 3, 2011.
  8. Константинович Радомир, Философија паланке, Откровење, 2004.
  9. Levitsky, Steven, Lucan A. Way, Competetive Authoritari­anism: Hybrid Regimes after the Cold War, Cambridge University Press, 2010.
  10. Linz, Juan, Alfred Stepan, Problems of Democratic Transi­tion and Consolidation: Southern Europe, South Ameri­ca, and Post-communist Europe, John Hopkins Univer­sity Press, 1996.
  11. Матић, Милан, Мит и политика: расправа о основама политичке културе, Чигоја штампа, 1998.
  12. Матић, Милан, О српском политичком обрасцу, Службени лист СРЈ, 2000.
  13. Милосављевић, Оливера, Чињенице и тумачења: два разговора са Латинком Перовић, Хелсиншки одбор за људска права у Србији, 2010.
  14. Робинсон, Вилијам, Подстицање полиархије: глобализација, интервенција САД u хегемонија, Албатрос плус, 2012.
  15. Саид, Едвард, Оријентализам, Библиотека XX век, 2008.
  16. Смит, Антони, Нациоиалии идентитет, Библиотека XX век, 2010.
  17. Хауард, Марк Морје, Слабост цивилног друштва у посткомунистичкој Европи, Грађанске инициативе, 2008.
PERIODIKA Nacionalni interes 2/2014 УДК 321.7(497.11):327.8 77-95
ç