Izaberi jezik:
Tema broja

POLITIČKA TRADICIJA

SRPSKI SOCIJALISTA DR ŽIVKO TOPALOVIĆ (1886-1972)

Sažetak

Autor piše o dr Živku Topaloviću, socijalisti i sindika­lista, koji je svojim političkim radom obeležio istoriju socia­lizma u Srbiji u 20. veku. Rođen je 1886. godine u Užicu, završio Pravni fakultet u Beogradu, doktorirao prava u Nemačkoj, bio je aktivan u srpskoj socijaldemokratskoj partiji Dimitrija Tucovića i u Glavnom radničkom savezu Srbije. Posle 1918. godine, osnovao je Socijalističku radničku partiju Jugoslavije (1921), i bio njen predsednik, a angažovao se u radu međuratnog sindikalnog i radničkog pokreta. Za vreme Drugog svetskog rata, od 1943. godine, pristupio Ravnogorskom pokretu, a 1944. godine otišao u Italiju. U egzilu, osnova je Demokratsku zajednicu Jugoslavije u francuskoj, kao i list “Sindikalist”. Dugo godina kao “narodni neprijatelj” živeo u emigraciji, gde je objavio zapažene knjige i druge radove. Umro februara 1972. godine u Beču.

Ključne reči:

Reference

  1. Марија Богдановић: Српски раднички покрет 1903-1914: Наличје легенде, Загреб, 1990.
  2. Димитрије Туцовић: Сабрана дела, књ. 1-9, Београд, 1982.
  3. Српска Социјалистичка партија 1903-1918, Београд, 1978.
  4. Живко Топаловић: Зачеци социјализма и комунизма у Југославији, Лондон, 1967.
  5. Живко Топаловић: Борба за будућност Југославије, Лондон, 1960.
  6. Живко Топаловић: Две различите револуције, Београд, 1924.
  7. Живко Топаловић: Слом демократије, Лондон, 1961.
  8. Живко Топаловић: Привреда и политика, Београд, 1924.
  9. Живко Топаловић: Како су комунисти дограбили власт у Југославији, Лон­дон, 1964.
  10. Живко Топаловић, М. Милутиновић, Ђ. Радовановић: Из живота и рада др Живка Топаловића: Прилози за биографију, Штокхолм, 1988.
PERIODIKA Srpska politička misao 3/2009 УДК: 329.14(497.11):929 Topalović Ž. 271-300
ç