Izaberi jezik:
Tema broja

PRIKAZI

SRPSKI SOCIJALISTA DR ŽIVKO TOPALOVIĆ (1886-1972)

Sažetak

Dragan Subotić, Srpski socijalista Dr Živko Topalović (1886-1972), Institut za političke studije, Beograd 2011, str. 267.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Nacionalni interes 2/2011 УДК 32:929Topalović Ž.(049.3) 349-353
ç