Izaberi jezik:
Tema broja

OSVRTI I PRIKAZI

SRPSKA TRANZICIONA ILIJADA

Sažetak

Osvrt na knjigu: Milan Brdar, Srpska tranziciona Ilijada, Stilos, Novi Sad, 2007.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Srpska politička misao 1/2010 УДК: 316.4(497.11)(049.3) 345-358
ç