Izaberi jezik:
Tema broja

AKTUELNO

SRPSKA PRAVOSLAVNA DIJASPORA I JEDINSTVO PRAVOSLAVNE CRKVE U SAD

Sažetak

Na jednoj teritoriji, ili u jednom gradu može postojati sa­mo jedna eparhija u skladu sa pravoslavnom eklisiologijom. Zato nije dobro da se dve pravoslavne jurisdikcije nađu na istoj teritoriji. Ova činjenica se sreće u slučaju SAD, Australije ili Zapadne Evrope. Dakle, postoji više od jedne eparhije u jednom gradu, koja se poklapa sa drugom. Ako istražujemo položaj Srpske pravoslavne crkve sa te tačke gledišta, mi ćemo vrlo često naći da na istoj teritoriji pored Srpske pravoslavne crkve postoje i druge pravoslavne jurisdikcije. Dakle, na istoj teritoriji možemo naći grčku, srpsku, bugarsku, rusku i druge pravoslavne crkve. S druge strane Pravoslavna crkva u Americi je osnovana u cilju da okupi sve pravoslavne vernike u SAD, ali do sada je uspe­la da okupi samo manji deo pravoslavnih vernika. Daleko najveći deo pravoslavnih vernika ostao je vezan za nacionalne crkve, kao što su grčka, srpska, bugarska itd. Ali, s druge strane, očigledno je da bi ova crkva rado da uključi u sebe sve pravoslavne vernike u SAD. Sa te tačke gledišta, jasno je da se interesi Srpske pravoslavne crkve, kao i drugih pravoslavnih crkava, razlikuju od politike Pravoslavne Crkve u Americi.

Ključne reči:

Reference

  1. Ђурић Живојин, «Православна религија у Србији и савремена неолиберална економска политика», у Политикологија религије, бр. 1-2007, год. I.
  2. Flere Sergej. «Registration of Religious Comminities in European Countries», Политикологија религије, бр. 1-2010, год. IV, доступно и на http://www. politicsandreligionjournal.com/images/pdf_files/engleski/volume4_no1/7%20 -%20sergej%20flere.pdf (3.10.2010)
  3. Jevtic Miroljub, «Political Science and Religion», Politikologija religije 1/2007 Vol. I, dostupno i na http://www.politicsandreligionjournal.com/images/pdf_files/engleski/volume1_no1/Political_science_and_religion.pdf (2.10.2010)
  4. Јевтић Мирољуб, Шиптари и ислам, Грагомотајица, Прњавор, 1995.
  5. Јевтић Мирољуб, «Position of President and Religion within Political System of USA», Политикологија религије, бр. 2-2007, година II, доступно и на http://www.politicsandreligionjournal.com/images/pdf_files/engleski/volume1_no2/Miroljub_Jevtic.pdf (3.10.2010).
  6. Jevtic Miroljub, «Position of President and Religion within Political System of USA», Политикологија религије, бр. 2-2007, год. II.
  7. Карапанџић М. Боривоје, Срби и Српска православна црква у Америци и Канади, Светосавска књижевна заједница, Београд, 2007.
  8. Панагопоулос Алексиос, Политички значај деловања православне цркве у Албанији, 1990-2005, докторска дисертација, ФПН, Београд, 2009.
  9. Перић Димшо, Црквено право, Правни факулетет Београд, Београд, 2006.
  10. Preobrazenskij Aleksandar, The Russian Orthodox Church: 10th to 20th century, Moscow 1988.
  11. Спасовић Станимир, Историја српске православне цркве у Америци и Канади 1941-1991, издање Источник, Епархије канадске, Торонто, Канада, штампано у Београду 1997.
  12. Secularism versus religion, у Политикологија религије, бр. 2-2009, год. http://www.politicsandreligionjournal.com/index.php?option=com_content&view=article&id=19%3A-iii–2–2009&catid=8%3Aarhiva-izdanja&Itemid=9&lang=en (11.10.2010)
  13. Serafimova Maria, «Religious and Politics:The Case of Bulgarian Orthodox Church», Политикологија религије, бр. 1-2007, год.
  14. 2008 The New York Times, Almanac.
PERIODIKA Srpska politička misao 4/2010 УДК: 271.222(497.11)(73) 237-252
ç