Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ

СРПСКА НАЦИЈА – ПОРЕКЛО И ЕТОС СРПСКОГ НАЦИОНАЛИЗМА

Сажетак

Сваки народ, да би постао и опстао као целина, мора имати духовну копчу која га држи на окупу. Такву копчу српски народ је нашао у својој, народној, цркви коју је, приволом цариградске патријаршије и у складу с канонима православне цркве, засновао Свети Сава. Тиме је створен основ настанку једне самобитне народне културе које нема без народног језика у цркви. Оснивањем аутокефалне Српске цркве Свети Сава је постао и оснивач српске нације. Оно што уједињује људе и држи их у моралном јединству није заједничко порекло већ заједничко веровање. Кад се поделило веровање, поделио се и народ да се никад више не састави. Опредељујући се за византијско православље које, између осталог, мање однарођује, Свети Сава је, заједно са својим оцем, одредио и историјску судбину свог народа.

кључне речи:

Референце

  1. М. Црњански, Свети Сава, Београд, Луча, 1934.
  2. Р. Gavranić, Politička povjest hrvatskog naroda: od prvog početka do danas, Za­greb, Štamparija i litografija C. Albrechta, 1895.
  3. М. Екмечић, Дуго кретање између клања и орања, Београд, Завод за уџбенике, 2007.
  4. К. П. Побједоносцев, Мисли о цркви, држави, вјери, народној просвјети, Бео­град, Државна штампарија Краљевине Србије, 1899.
  5. Ј. Поповић, Живот Светога Саве и Светога Симеона, Минхен, 1962.
  6. Д. Шимуновић, Испод Динаре, Загреб, Зора, 1946.
  7. Р. Самарџић, Косовско опредељење, Београд, СКЗ, 1990.
  8. Р Самарџић, Идеје за српску историју, Београд, Југославијапублик, 1989.
  9. Н. Милаш, Православна Далмација, Нови Сад, Издавачка књижарница А. Пајевића, 1901.
  10. С. Булгаков, Православље, Нови Сад, Књижевна заједница Новог Сада, 1991.
периодика Српска политичка мисао 4/2009 УДК: 323.1(=163.41):271.22(497.11) 325-336