Izaberi jezik:
Tema broja

DRŽAVA, PRIVREDA I NEOLIBERALNA TRANZICIJA

SRPSKA „DRŽAVA BLAGOSTANJA“ U VRTLOGU NEUSPEŠNE TRANZICIJE

Sažetak

Postoji opšta saglasnost da je jedan segment tranzicije sproveden u zadovoljavajućoj meri: reč je o prelasku iz politički autoritarnog režima u demokratski poredak. Danas u Srbiji funkcioniše relativno stabilna demokratija s redovnim, fer i slobodnim izborima. Ipak, reforme u političkom segmentu nisu praćene reformama u ekonomiji, te je nasleđeni ekonomski sistem iz vremena sociali­zma u najznačajnijim segmentima ostao nepromenjen. Štaviše, usvajanje “evropskih standarda” često je pokriće za sve veću regulaciju privrede, a ozbiljna deregulacija se i ne predviđa. Proces privatizacija bez deregulacije vodi privatizacii monopola tajkunizaciji, što se neretko koristi u cilju diskvalifi­kaciй institucija slobodnog tržišta i privatnog vlasništva. Proces restitucije i denacionalizacije oduzete imovine nije sproveden i stalno se odlaže. Štaviše, i sam koncept nagoveštene denacionalizacije je nepravedan. Umesto da se državna birokratija smanjuje, ona je sa svakom novom vladom sve veća, a javna potrošnja raste. Sve to ukazuje da privredni sistem u Srbiji nije reformisan i da ne može nositi epitet tržišnog. Umesto tržišne demokratije, Srbija se danas, deset godina od početka tranzicije, i dalje može opisati kao zemlja demokratskog socijalizma.

 

Ključne reči:

Reference

  1. Бјукенен Џ., Границе слободе – између анархије и Левијатана, Дерета, Београд 2002.
  2. Gilpin, R., Global Political Economy, Princeton Univeristy Press, 2001.
  3. Gligorov V., The State in the Balkans, WIIW, Vienna, 1999.
  4. Ђого, М., Народна банка Србије у нокдауну, Интернет: www.katalaksija.com (датум приступа 8.10.2011), 2011.
  5. Zielonka J. (editor), Democratic Consolidation in Eastern Europe, Vol. I: Institutional Engineering, Oxford Studies in Democratization, Oxford University Press, 2001.
  6. Mises, L., Antikapitalistički mentalitet, Mate, Zagreb 2010.
  7. Новаковић A., „Национализам и транзиција – о једном методолошки смисленом појму национализма“, Српска политичка мисао, бр. 2/2009, стр. 111-134, Институт за политичке студије, Београд.
  8. Rothbard M., „Origins of the Welfare State in America“, Journal of Liber­tarian Studies, 12:2 (Fall 1996).
  9. Rupnik, J. „On Two Models of Exit from Communism: Central Euorpe and the Balkans“ u: Sorin A., Tismaneanu V. (eds), Between Past and Fu­ture The revolutions of 1989 and Their Aftermath, CEU Press, Budapest 2000.
  10. Станчић, В., Грубишић, З., „Повезаност политичких и економских реформи у процесу транзиције искуство транзиционих земаља, са посебним освртом на Србију“, Политичка ревија, 3/2011, Институт за политичке студије, Београд.
  11. Havrylyshyn O., Odling-Smee J., „Political Economy of Stalled Re­forms“, Finance and Development, A Quarterly Magazine of the IMF, Vol. 37, No. 3 (September), 2000.
  12. Hoppe H. H., Democracy The God That Failed: The Economics, Poli tics of Monarchy, Democracy, and Natural Order, Transaction Publishers 2001.
PERIODIKA Politička revija 4/2011 УДК: 338.24(497.11) 133-153
ç