Izaberi jezik:
Tema broja

RASPRAVE I POLEMIKE

SRBIJI JE POTREBAN KULTURNI RAT U KOME BI PRVA I TREĆA SRBIJA POBEDILE DRUGU

Sažetak

– Drugi deo –

Šta siromašenom narodu za svoje pare, u svojoj zemlji ne, dakle, zemlji koja je posed kulturnjaka daje „kultura”? Nije uopšte potrebno da ogroman procenat tog stvaralaštva omalovažavajuće nazovemo drugosrbijanskim kičem; ono je, sasvim sigurno, u velikoj meri mediokritetno, derivativno jadno.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Nacionalni interes 1/2015 УДК 316.7(497.11)“20“ 213-227
ç