Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ

СРБИЈА У ЗОНИ РЕЦЕСИОНОГ СУМРАКА

Сажетак

Највећи проблеми са којима се Србија суочава јесу неефикасна државна бирократија, политичка култура елите и висок ниво корупције. Укупна економска ситуација у Србији је тешка због крхких макроекономских и економских перспектива. Посебно забрињава изузетно низак ниво инвестиција, растући спољнотрговински дефицит, растући буџетски дефицит, немогућност раста извоза и сервисирање дуга. Ако не буде задовољавајућег прилива акумулације из иностранства наступиће криза у сервисирању дуга која ће се рефлектовати на привредну кризу. Довођење земље на ивицу економског краха због макроекономске нестабилности која би се рефлектовала на привредну кризу са рецесијом и која би се веома брзо проширила и на финансијску нестабилност не оставља довољно маневарског простора за за деловање српској власти. Неизвесно је каква ће бити судбина ове земље када више ништа не буде имало у њој да се прода. Једини излаз су нови кредитни аранжмани са међународним финансијским организацијама, а посебно са ММФ.

 

кључне речи:

Референце

    1. Beck U.: Моћ против моћи у доба глобализације, Нова свјетскополитичка економија, Школска књига, Загреб, 2004.
    2. Beck U., Гранде. Е.: Козмополитска Еуропа, Друштво и политика у другој модерни, Школска књига, Загреб, 2006.
    3. Грк С.: Србија: садашњост и будућност у озрачју економских детерминанти, Serbia: the presence and the future in the aura of economic determinants, Plenary Lectures, in Proceedings: Dependability and quality management ICDQM-2008, 11th International conference, Belgrade, Serbia, 18-19 June 2008, str. 19-30.
    4. Грк С.: Ограничења и могућности развојне политике Србије, Анали Економског факултетау Суботици, бр.19, Универзитет у Новом Саду, Економски факултет Суботица, 2008, стр. 11-21.
периодика Српска политичка мисао 1/2009 УДК: 338.2(497.11)”2008/2009” 149-170